XX Ogólnopolska Konferencja z cyklu: Nowe Tendencje w Teorii i Praktyce Urządzania Obszarów Wiejskich na temat: Rozwój obszarów wiejskich – stan obecny i perspektywy – 20-22 czerwca 2016 r.

Data publikacji: 18.04.2016

W dniach 20-22 czerwca 2016 r. odbędzie się jubileuszowa XX Ogólnopolska Konferencja z cyklu: Nowe Tendencje w Teorii i Praktyce Urządzania Obszarów Wiejskich na temat: Rozwój obszarów wiejskich – stan obecny i perspektywy. Miejscem obrad będzie Hotel Victoria w Lublinie ul. Narutowicza 58/60.

Problematyka Konferencji:

  1. Szanse i zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich oraz społeczeństwa wiejskiego, wynikające w uwarunkowań Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
  2. Uwarunkowania ekologiczne i ekonomiczne rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.
  3. Problemy realizacji wiejskiej infrastruktury technicznej i społecznej.
  4. Gospodarowanie zasobami glebowymi i wodnymi w procesie rozwoju obszarów wiejskich.
  5. Gotowość Polski do realizacji paradygmatu tzw. zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich.
  6. Rola partycypacji społecznej i procesów oddolnych w rozwoju obszarów wiejskich.

Organizatorzy: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie oraz Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszają.

Komunikat nr 2 >>>

W.K.