XXVI Międzynarodowe Polsko – Czesko – Słowackie Dni Geodezji

W Łodzi w dniach 2–4 czerwca  2022 roku odbędą się XXVI Polsko–Czesko–Słowackie Dni Geodezji, cykliczna konferencja naukowo –techniczna organizowana rotacyjnie w trzech sąsiadujących ze sobą państwach od 29 lat.

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Geodetów Polskich, Slovenskou spoločnosť ou geodetov a kartografov i Českým Svazem Geodetů A Kartografů celem wzajemnej współpracy jest między innymi wymiana doświadczeń, w szczególności w zakresie ochrony interesów i wzmacniania autorytetu geodezji i kartografii, rozwoju praktyki zawodowej, edukacji i nauki wobec instytucji rządowych i samorządowych tak na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym.

Coroczne konferencje, z których ostatnia odbyła się w Bratysławie gromadzą około 150 osób, w tym oprócz przedstawicieli społeczności geodezyjnej z zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń również członków branżowych organizacji geodezyjnych z Niemiec i Ukrainy, reprezentantów lokalnej administracji rządowej i samorządowej, szkół i uczelni wyższych oraz służby geodezyjnej i kartograficznej. Udział studentów kierunków geodezyjnych i uczniów szkół średnich w międzynarodowych spotkaniach przekłada się na rozpowszechnianie rzetelnej, naukowej wiedzy z dziedziny geodezji i kartografii oraz wdrożenie młodych geodetów w działalność na rzecz społeczności zawodowej.

Program konferencji obejmuje zwykle około dwudziestu referatów wygłaszanych w językach narodowych z kilku bloków tematycznych. Obszary tematyczne będące w sferze zainteresowań uczestników obrad to między innymi: aktualne informacje dotyczące działalności urzędów geodezyjnych w poszczególnych krajach, branżowe nowości technologiczne, ogólnodostępne usługi sieciowe prezentujące informacje przestrzenne (Geoportale), kataster nieruchomości oraz wyniki badań przedstawiane przez młodych naukowców i studentów geodezji. Podczas corocznych spotkań zarezerwowany jest czas na zaprezentowanie gościom konferencji lokalnych zabytków kultury i techniki, ciekawostek turystycznych, atrakcji i atutów regionu. Spośród niezliczonej ilości atrakcji województwa łódzkiego, ze względu na ograniczone ramy czasowe, pragniemy przedstawić uczestnikom zjazdu przede wszystkim walory samego miasta między innymi: kompleks EC1–Miasto Kultury, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Sztuki ms2.Podkreślenia wymaga fakt otrzymania przez Łódź prestiżowego wyróżnienia „Best of the World 2022” w rankingu prowadzonym przez National Geographic Traveler.

Organizacja konferencji naukowo -technicznych wpisuje się statutowe cele SGP, do których należą w szczególności:

  • szeroko rozumiana popularyzacja zagadnień naukowo–technicznych z dziedziny geodezji i kartografii, oraz systemów informacji o terenie,
  • podnoszenie poziomu wiedzy, kultury technicznej i kwalifikacji, kształtowanie właściwego poziomu etyki zawodowej również wśród młodych adeptów zawodu.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich, aby sprostać wyżej opisanym dążeniom, poszukuje fundatorów pragnących w dowolnej formie wesprzeć nasze starania oraz wystąpi o udzielenie patronatu nad konferencją do Głównego Geodety Kraju, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa, Prezydenta Miasta Łodzi.

W zamian zapewnimy kompleksową promocję we wszystkich działaniach związanych z konferencją tj. w materiałach informacyjnych, publikacjach, prezentacjach, banerach na stronie www.sgp.geodezja.org.pl, w mediach społecznościowych. Możliwe są inne formy reklamy, których zakres pozostaje do uzgodnienia. Ze względu na rangę wydarzenia, oraz możliwość promocji regionu każda forma wsparcia staje się dla nas niezwykle cenna. Możliwe są inne formy reklamy, których zakres pozostaje do uzgodnienia. Szczegółowy program XXVI Polsko–Czesko–Słowackich Dni Geodezji, w miarę postępu prac, będzie publikowany na stronie internetowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich (www.sgp.geodezja.org.pl) oraz Oddziału Łódzkiego SGP (www.lodz.sgp.geodezja.org.pl.)

 

Patronat Medialny

 

Sponsorzy

 

Treść komunikatu i zgłoszenie (pdf)

   
Chętnych do udziału w konferencji prosimy o kontakt z właściwymi Oddziałami Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Miejsce obrad XXVI Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji:

Hotel Vienna House Andel’s, ul: Ogrodowa 17, 91-065 Łódź

Koszty uczestnictwa 1200 zł obejmują: zakwaterowanie (2 noclegi) z wyżywieniem, spotkanie towarzyskie, wieczór towarzyski, wycieczki, materiały konferencyjne.

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Formularz zgłoszeniowy (doc)

Listę uczestników należy przesyłać według poniższego wzoru:

Lista uczestników (xlsx)

Propozycje wycieczek są przedstawione poniżej:

Wycieczki podczas trwania Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji (pdf)

 

Informacja o XXVI Polsko-Czesko-Słowackich Dniach Geodezji (pdf)

 

Program XXVI Polsko-Czesko-Słowackich Dniach Geodezji (pdf)

 

 

Serdecznie zapraszamy
Sekretarz Oddziału SGP w Łodzi

P.I.