XXVI Międzynarodowe Polsko – Czesko – Słowackie Dni Geodezji – relacja.

Data publikacji: 12.07.2022

W Łodzi, w dniach 2–4 czerwca 2022 roku odbyły się XXVI Międzynarodowe Polsko–Czesko–Słowackie Dni Geodezji.

Konferencję rozpoczął Hymn Miasta Łodzi odegrany na trąbce przez etatowego pracownika Łódzkiego Magistratu. Wszystkich obecnych przywitała Prezes Oddziału Łódzkiego SGP Teresa Rżanek-Kmiecik podkreślając radość ze spotkania z koleżankami i kolegami niewidzianymi od poprzedniej konferencji w Bratysławie przed trzema laty, akcentując szczególnie fakt, że Łódź po raz pierwszy otrzymała możliwość podejmowania geodetów z sąsiednich krajów. XXVI Międzynarodowe Dni Geodezji były przenoszone na terminy późniejsze od 4 czerwca 2020 r. w związku z czym satysfakcja z osobistego spotkania członków trzech stowarzyszeń: Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Slovenská Spoločnosť Geodetov a Kartografov i Českým Svazem Geodetů a Kartografů jest niecodzienna i mamy nadzieję godna zapamiętania.

Przy stole prezydialnym zasiedli prezesi stowarzyszeń: dr hab. inż. Janusz Walo Prezes SGP, jednocześnie przewodniczący komitetu naukowego konferencji, Ing. Dušan Ferianc – Prezes SSGK, Ing. Václav Šanda – Prezes ČSGK. W komitecie naukowym konferencji od 2019 roku oprócz wymienionych pracowali: dr hab. inż. Andrzej Pachuta, dr hab. inż. Tomasz Lipecki, Doc. Ing. Pavel Černota, Doc. Ing. Lubica Hudecova.

Konferencje otworzył uroczyście Prezes SGP Janusz Walo podkreślając nieocenione i unikalne oddziaływanie spotkania na integrację słowiańskich społeczności, wymianę myśli i doświadczeń oraz ożywienie relacji towarzyskich. Prezes podkreślił między innymi, że konferencja odbywa się wprawdzie po raz dwudziesty szósty ale sama idea spotkań międzynarodowych w październiku 2023 roku będzie obchodziła 30 jubileusz. Prowadzący powitał wszystkich zgromadzonych uczestników imprezy oraz gości honorowych: Głównego Geodetę Kraju Alicję Kulkę, oraz jej odpowiedników: Jana Mrva Prezesa Urzędu Geodezji, Kartografii i Katastru Republiki Słowackiej, Karela Stencel przedstawiciela Czeskiego Urzędu Geodezji i Katastru, Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi Adama Pustelnika, Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Andrzeja Górczyńskiego, Geodetę Województwa Łódzkiego Andrzeja Dziubińskiego, Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji Jana Schnercha, przedstawiciela Łódzkiej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Klaudiusza Rembowskiego, Członka Rady Geodezyjnej Izby Gospodarczej Piotra Szyszkę.

 

Podczas konferencji wysłuchano dwudziestu dwóch wystąpień w sześciu sesjach referatowych. Osiem prezentacji wygłosili przedstawiciele Polski, siedem Czech i siedem Słowacji. Szczegółowy spis referatów oraz streszczenia dostępne są na stronie Oddziału Łódzkiego SGP http://www.lodz.sgp.geodezja.org.pl w dziale Kalendarz Imprez.

Na zakończenie jak obyczaj każe ogłoszono miejsce przyszłorocznej konferencji. Organizatorem kolejnych Międzynarodowych Dni Geodezji będzie Český Svaz Geodetů a Kartografů. XXVII Czesko – Słowacko – Polskie Dni Geodezji odbędą się w dniach 25 – 27 maja 2023 r. w Sobotin – malowniczej miejscowości położonej w kraju ołomunieckim, w północnej części Moraw, około 85 km na południowy – wschód od Kłodzka.

 

W sobotę 4 czerwca 2022 r. około godziny 13:00 międzynarodowa konferencja XXVI Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji dobiegła końca. Prezes Oddziału Łódzkiego SGP Teresa Rżanek-Kmiecik wraz z prowadzącym obrady Andrzejem Pachutą tradycyjnie przekazali flagi polską, czeską i słowacką Václavi Šanda – Prezesowi CSGK – przyszłorocznemu organizatorowi konferencji.

Pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim osobom prywatnym, instytucjom i firmom, które walnie przyczyniły się do organizacji tegorocznego wydarzenia. Wyjątkowe wyrazy wdzięczności kierujemy do Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej i Dyrektora ŁOG Jana Schnercha, dzięki Nim uczestnicy konferencji mogli doświadczać kolorytu i musnąć historii naszego Miasta. Szczególne podziękowania przekazujemy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego – Partnerowi Konferencji. Wyrazy wdzięczności kierujemy również na ręce Geodety Województwa Andrzeja Dziubińskiego.

Na koniec należy uhonorować osoby pracujące w Komitecie organizacyjnym wydarzenia: przewodniczący dr hab. inż. Andrzej Pachuta, mgr inż. Teresa Rżanek-Kmiecik – wiceprzewodnicząca, mgr inż. Barbara Kosińska, mgr inż. Jan Schnerch, mgr inż. Izabela Pawłowska, mgr inż. Joanna Bojko, Andrzej Chmiela, mgr Mirosław Szadkowski. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie konferencji za długodystansową aktywność , codzienne zaangażowanie i wiarę w szczęśliwe zakończenie. Do zobaczenia za rok w dobrym zdrowiu w Republice Czeskiej.

Pełna relacja >>>

Opracowano na podstawie tekstu przygotowanego przez Joannę Bojko – Sekretarza Oddziału Łódzkiego SGP

Zdjęcia: Zdzisław Berliński, Małgorzata Żurkiewicz, Joanna Bojko.

 

W.K.