XXVI Międzynarodowe Polsko – Czesko – Słowackie Dni Geodezji

2021.10.19