XXVII Kongres FIG 2022 w obiektywie – aktalizacja

Data publikacji: 02.10.2022

 

 

 

 

 

 

Janusz Walo, Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Niels Bohr, duński fizyk, laureat nagrody Nobla, lubił mówić, że „Przewidywanie jest trudne, szczególnie jeśli chodzi o przyszłość”. To powiedzenie, jak rzadko trafnie inne, oddaje to co wydarzyło się w ostatnich latach… Pandemia i wojna w Ukrainie postawiły przed nami wyzwania, których nie mieliśmy od wielu długich lat. W trudnych czasach oprócz ograniczeń i trudnych momentów pojawiają się też nowe szanse i okazje do podejmowania śmiałych decyzji. Jedna z takich nieoczekiwanych szans pojawiła się w czerwcu ubiegłego roku, kiedy to prezydent FIG zapytał nas, czy Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP) podejmie się wyzwania zorganizowania Kongresu 2022 w Polsce. W ciągu dwóch dni mieliśmy zdecydować, czy przez rok damy radę zorganizować to ważne i prestiżowe wydarzenie. Mieliśmy oczywiście wiele obaw, ale świadomie i z przekonaniem uznaliśmy, że drugiej szansy na organizację możemy długo nie mieć, więc ostatecznie podjęliśmy się tego wyzwania.
Oczywiście decyzja zarządu FIG o powierzeniu organizacji Kongresu nie była spontaniczna i bazowała na fakcie, że SGP starało się już od dwóch lat o organizację w 2024 roku tygodnia roboczego FIG w Polsce. Poważnym konkurentem Polski w tych staraniach była Australia proponująca Brisbane jako miejscem organizacji tego wydarzenia. W międzyczasie jednak COVID-19 spowodował zmianę kalendarza wydarzeń i oferty Australii i Polski przesunięte zostały na 2025 rok, a organizację Kongresu w RPA przesunięto na 2026 rok. W konsekwencji tych zmian Polsce przypadła organizacja Kongresu w 2022 r., a Australia dostała możliwość organizacji tygodnia roboczego w 2025 roku. Decyzję oficjalnie ogłoszono w dn. 20 czerwca 2021 roku podczas Zgromadzenia Ogólnego FIG.
Myślą przewodnią Kongresu stanowiły dwa uzupełniające się slogany wyjątkowo dobrze trafiające w rzeczywistość pandemiczno-wojenną współczesnych czasów. Pierwszy z nich to „Wolontariat dla przyszłości” (ang. „Volunteering for the future”), a drugi „Doskonałość geoprzestrzenna dla lepszego życia” (ang. „Geospatial excellence for a better life”). W szybko zmieniającym się świecie, nieprzewidywalnym i niepewnym, wartością staje się to, co możemy zaoferować bez oglądania się na korzyści osobiste tak w ogólnym sensie, jak też w działaniach na rzecz swojego otoczenia zawodowego, choćby w branżowych organizacjach pozarządowych takich jak FIG czy SGP. Doskonałość geoprzestrzenna to sposób opisu i możliwość zarządzania przestrzenią z poszanowaniem relacji przestrzennych i prawa każdego do przyjaznego otoczenia.
Jestem dumny, że nasze Stowarzyszenie zorganizowało tak ważne wydarzenie, jakim był Kongres FIG. Dziękuję wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i poświęceniem przyczynili się do tego niewątpliwego sukcesu. To ponad rok starań i ciężkiej niemal codziennej pracy wielu osób z Komitetu Sterującego i Lokalnego Komitetu Organizacyjnego z dyrektorem Kongresu, Krzysztofem Bakułą na czele.

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Bakuła, Dyrektor XXVII Kongresu FIG

Stowarzyszenie Geodetów Polskich miało zaszczyt gościć w Warszawie XXVII Międzynarodowy Kongres Międzynarodowej Federacji Geodetów, organizacji, do której SGP przystąpiło w 1926 roku. Zakończony właśnie Kongres był ważnym i prestiżowym wydarzeniem dla geodetów zorganizowanym po raz pierwszy w Polsce, chociaż już w 1942 roku VII Kongres FIG miał się odbyć w Warszawie. Niestety II wojna światowa pokrzyżowała te plany i po dokładnie 80 latach dostaliśmy kolejną szansę na zorganizowanie tego wydarzenia. Przez cały rok Lokalny Komitet Organizacyjny oraz biuro FIG pracowały bardzo ciężko. Prelegenci z 66 polskimi referatami pokazali nasze osiągnięcia kolegom z całego świata. Głęboko wierzę, że organizacja tego prestiżowego wydarzenia poszerzyła horyzonty polskiej nauki, stwarzając możliwości rozwoju i współpracy międzynarodowej.

Organizacja kongresu była ogromnym projektem i wielkim wyzwaniem. Musieliśmy przygotować Kongres w ciągu jednego roku, co miało przerwać złą passę braku możliwości bezpośrednich spotkań przez dwa lata. Przez cały ten czas obawialiśmy się wielu scenariuszy: kolejnych zachorowań i mutacji wirusa Covid, niskiego poziomu szczepień na świecie, a także wydarzeń, których się nie spodziewaliśmy: kryzysu migracyjnego na granicy białoruskiej czy rosyjskiej inwazji na niepodległą Ukrainę. Wszystkie te czynniki napawały nas obawą, że nasze spotkanie może się nie udać. Dziś wiemy, że Kongres już się zakończył. Mieliśmy okazję spotkać się i pokazać światu, że jesteśmy jedną społecznością geodetów, która potrafi współpracować, że nasz udział w gospodarce jest niezbędny, a my sami jesteśmy widoczni wśród innych inżynierów. Pokazaliśmy Polskę i naszą branżę z bardzo dobrej strony. Cieszyło każde słowo, każdy uśmiech na twarzy zadowolonych uczestników, pośród których było widać tęsknotę za corocznymi spotkaniami w ramach wydarzeń FIG. Tym bardziej jest nam miło, że stało się to z udział Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Wierzę, że Kongres ten będzie stanowił przez długi czas o sile naszej społeczności i uwidoczni nas na arenie międzynarodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Kosińska Sekretarz Generalna Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Kongres FIG 2022 w obiektywie.

Trwający od 11 do 15 września 2022 r. w Warszawie światowy Kongres Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG pod hasłem „Wolontariat na rzecz przyszłości – doskonałość geoprzestrzenna dla lepszego życia” został zakończony. Prawie 1000 uczestników na miejscu i 200 online z blisko 100 krajów świata, 6 dni, 49 sesji w 7 równoległych salach, 370 streszczeń, 6 warsztatów i konferencji poprzedzających, to tylko liczby mówiące o rozmiarze tego wydarzenia. Godziny nagrań sesji, setki merytorycznych materiałów konferencyjnych, tysiące zdjęć, relacje w mediach społecznościowych, to to, co pozwoli nam go zapamiętać, a Kongres niewątpliwie zapisał się w pamięci uczestników, bo był czymś, co społeczność na krótki czas utraciła, czego długo oczekiwała. Niniejsza relacja streszcza przebieg Kongresu z umieszczeniem w niej kilku fotografii.

Podczas Ceremonii otwarcia prowadzonej przez Dyrektorów Kongresu Louis Friis-Hansen i Krzysztof Bakułę znaczenie tego hasła Kongresu wyjaśnił Prezydent FIG Rudolf Staiger. Jak zaznaczył, jesteśmy świadkami pewnego kryzysu wolontariatu w wielu dziedzinach, w tym również w geodezji. Bez większego zaangażowania społecznego rozwiązywanie wielu problemów naszej branży będzie coraz trudniejsze. Podczas otwarcia z uznaniem o organizacji Kongresu wypowiadał się również Wiceminister Rozwoju i Technologii, Piotr Uściński. Gościem Kongresu była także p.o. Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka, która w swojej prezentacji przedstawiła znaczenie pozyskiwania danych geoprzestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Polsce oraz automatyzację generowania bazy danych obiektów ogólnogeograficznych oraz wizualizacji BDOT10k. Podczas ceremonii otwarcia w imieniu Marszałka Województwa, Geodeta Województwa Mazowieckiego Iwona Głuchowska-Rylska zapoznała uczestników z funkcjonowaniem geodezji i kartografii na poziomie województwa mazowieckiego.

Rudolf Staiger, Krzysztof Bakuła i Louise Friis-Hansen podczas otwarcia XXVII Kongresu FIG 2022 w Warszawie

 

Biuro FIG: Rudolf Staiger – Prezydent FIG, Louise Friis-Hansen – Dyrektor FIG, Maria i Evelien

 

Uczestnicy 1. dnia Kongresu: od prawej Iwona Głuchowska-Rylska (Geodeta Województwa Mazowieckiego), Piotr Uściński (Minister Rozwoju i Technologii), Alicja Kulka (p.o. Głównego Geodety Kraju), Janusz Walo (Prezes SGP), Ewa Surma (GUGIK), Ludmiła Pietrzak (SGP).

 

Delegaci FIG z Polski – Prezes SGP Janusz Walo i Wiceprezes SGP Ludmiła Pietrzak.

W pierwszym dniu Kongresu miały miejsce obrady Ogólnego Zgromadzenia Delegatów. Decyzją delegatów postanowiono, że na kolejne 4 lata Rudolfa Staigera na stanowisku Prezydenta FIG zastąpi Diane Dumashie z Wielkiej Brytanii. W wyborach pokonała ona kandydatów z Turcji (Orhan Ercan) oraz Australii (Abbas Rajabifard). Podczas Kongresu FIG wybrano również wiceprzewodniczących tej organizacji. Zostali nimi: Daniel Steudler ze Szwajcarii (przedstawiciel GeoSuisse) oraz Winnie Shiu z USA (reprezentantka National Society of Professional Surveyors – NSPS). W wyborach pokonali oni kandydatów z Kanady i Chin.

 

Diane Dumashie – nowa Prezydent FIG

 

Pierwszy dzień Kongresu zakończyło przyjęcie powitalne, na którym swój repertuar Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Liczne narodowe tańce i pieśni zachwyciły uczestników Kongresu, szczególnie w zakresie różnorodnych strojów i pełnego profesjonalizmu.

Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.

 

Uczestnicy Kongresu na jednej z wielu równoległych sesji referatowych

 

I na sesjach plenarnych promując swoją kulturę narodowymi strojami

 

Charity dance – sponsorowana przez firmę Trimble impreza Fundacji FIG w ramach wydarzenia poprzedzającego 7. Konferencji Młodych Geodetów

 

Kolejne dni Kongresu to sesje referatowe, panele dyskusyjne, wystawa, spotkania ze sponsorami. Aktywności te działy się w ramach 10 komisji tematycznych FIG: standardy zawodowe i praktyka, kształcenie zawodowe, zarządzanie informacją przestrzenną, hydrografia, pozycjonowanie i pomiar, pomiary inżynieryjne, kataster i gospodarowanie gruntami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, wycena i zarządzanie nieruchomościami, ekonomia i zarządzanie budownictwem.

Ale nie samą nauką człowiek żyje. W auli głównej Politechniki Warszawskiej uczestnicy trzeciego dnia Kongresu wzięli udział w Gala Dinner – uroczystej kolacji zorganizowanej dla uczestników Kongresu z udziałem sponsora firmy Trimble i Fundacji FIG. Oprawą muzyczną zapewnił piękny koncert Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej The Engineers Band.

 

 

 

… były też kuluarowe rozmowy.

 

a także tańce…

 

 

…. i zadowoleni uczestnicy

 

W programie Kongresu organizatorzy zapewnili również wycieczki techniczne i tematyczne w tym między innymi do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Muzeum Geodezji Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, Politechniki Warszawskiej, Centrum Nauki Kopernik.

Kongresowi towarzyszyły wystawy czołowych producentów sprzętu Geodezyjnego i oprogramowania geodezyjnego takich firm jak Trimble, Esri, Leica, Faro, DJI, Riegl, AgEagle, CHCNav, Carlson, SatLab, Terrasolid, IMG Monitoring, GeoConnect, TopoDOT, Mosaic, Kav Medida, a także polscy przedstawiciele: WPG Warszawa, OPEGIEKA i Skysnap.

Więcej informacji Kongresie, wystawcach, patronach medialnych znajduje się na stronie Kongresu https://congress2022.sgp.geodezja.org.pl

 

Ciekawostką wśród wystawców była prezentacja przez firmę SatLab robota „pomiarowego”, który spacerował wśród uczestników Kongresu.

 

Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński wśród wystawców Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego

 

Wystawa firmy Esri – platynowego sponsora

 

Wystawa firmy Trimble – platynowego sponsora

 

Wystawa firmy Leica – złotego sponsora

 

Stoisko firmy Carlson

 

Wystawa firmy DJI

 

 

Najliczniejszą i najbardziej aktywną grupą byli uczestnicy z Ghany, którzy za 2 lata zorganizują Tydzień Roboczy FIG w Akrze.

 

Swoimi strojami w barwach narodowych uczestnicy z Ghany bardzo efektownie zapraszali na Working Week 2024 który odbędzie się w ich kraju.

 

Wydarzeniem szczególnym, towarzyszącym Kongresowi, było otwarcie Pomnika Geodezji Europejskiej. Była to inicjatywa Mariusza Meusa, krakowskiego geodety, pasjonata historii, człowieka „pozytywnie zakręconego” i inicjatora geodezyjnej akcji edukacyjnej Honorowy Południk Krakowski. Dzięki staraniom Ewy Janczar, radnej m. st. Warszawy i członkini SGP, udało się pozyskać od Miasta środki na odnowienie pomnika i ustawienie tablicy informacyjnej. W rezultacie 14 września 2022 r. na Placu Teatralnym w Warszawie odbyła się uroczystość odsłonięcia Pomnika z udziałem licznych gości, wśród których była Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy, Alicja Kulka, Główny Geodeta Kraju, Stig Enemark, Honorowy Prezydent FIG, John Brock, Przewodniczący Komisji Historycznej FIG. Pomnik upamiętnia jeden z największych projektów geodezyjnych na świecie – pomiar długości łuku równoleżnika 52°N, który przebiega przez całą Europę i właśnie w tym miejscu przez Warszawę. Pomnik przez lata błędnie nazywany był jednak „Południkiem Warszawy”. Równoleżnik ten łączy irlandzką wyspę Valentia z rosyjskim miastem Orsk na Uralu.

 

Odsłonięcie Pomnika Geodezji Europejskiej; od prawej: Stig Enemark, Renata Kaznowska, Alicja Kulka, Janusz Walo, Ewa Janczar, Aleksander Ferens, …. Mariusz Meus

 

Niezwykle cennego wsparcia przy organizacji Kongresu udzielili nam wolontariusze – studenci Politechniki Warszawskiej głównie ze Stowarzyszenia Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Geoida, Koła Naukowego Geodezji i Kartografii oraz Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, a także Klub Filmowo-Fotograficznego „Focus”. Ich praca wolontariacka zasługuje na szczególne słowa podziękowania.

 

Wolontariusze – studenci Politechniki Warszawskiej z Dyrektorem Kongresu Krzysztofem Bakułą.

 

…. i z Rudolfem Staigerem, który wręczył certyfikaty FIG organizatora Kongresu.

 

Warto także wspomnieć o koleżankach i kolegach z SGP, którzy poświęcili swój cenny czas przez rok przygotowań, angażując się w różne inicjatywy. Byli to: Janusz Walo, Barbara Kosińska, Krzysztof Bakuła, Krzysztof Karsznia, Wioleta Krupowicz, Magdalena Pilarska-Mazurek (Oddział Warszawa), Ludmiła Pietrzak (Oddział Suwałki), Tomasz Malinowski (Oddział Wrocław), Agnieszka Cienciała (Oddział Kielce), Artur Warchoł, Tomasz Lipecki (Oddział Kraków), Violeta Sokoła-Szewioła (Oddział Katowice), Monika Balawejder (Oddział Rzeszów), a także korespondenci dwóch komisji FIG poprzedniej kadencji Ireneusz Wyczałek (Oddział Poznań), Jacek Paziewski (Oddział Olsztyn).

Na zakończenie Kongresu Prezes SGP Janusz Walo w towarzystwie Dyrektora Kongresu Krzysztofa Bakuły przekazał flagę FIG przyszłorocznemu organizatorowi konferencji FIG – Working Week, który odbędzie się w USA w Orlando. Flagę odebrał członek honorowy FIG, Dyrektor Tygodnia Roboczego, John Hohol. Podczas ceremonii zakończenia Kongresu władze FIG z uznaniem wypowiadały się o Stowarzyszeniu Geodetów Polskich jako lokalnym organizatorze tego wydarzenia. Jak podkreślił Rudolf Staiger w swoim końcowym wystąpieniu, Kongres był zorganizowany na bardzo wysokim, międzynarodowym poziomie w szczególności mając na uwadze fakt, że SGP miało tylko jeden rok czasu na jego organizację, kiedy inni organizatorzy w przeszłości mieli na to 4 lata.

Kongres FIG odbył się pod Patronatem Honorowym Ministra Rozwoju i Technologii, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Podmiotami wspomagającymi Kongres były: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska (współorganizator lokalny), Symposium Cracoviense oraz Warsaw Convention Bureau, a także Polskie Linie Lotnicze LOT. Obszerne informacje w postaci wideo relacji dostępne w mediach społecznościowych FIG, SGP, a także na stronie Kongresu https://congress2022.sgp.geodezja.org.pl

 

Część Lokalnego Komitetu Organizacyjnego podczas przygotowań do otwarcia kongresu z wolontariuszami.

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Malinowski, członek Lokalnego Komitetu Organizacyjnego

 

Wystawa, wystawcy i sponsorzy.

Rok temu poproszono mnie o wsparcie tego działania i wszystko bardzo szybko się potoczyło… Widziałem w życiu wiele wystaw branżowych, nie tylko takich nam dobrze znanych, geodezyjnych. Widziałem te mniejsze i te większe. Byłem na wystawach, targach w naszej poczciwej Europie, ale też i w Azji oraz Ameryce Północnej. Różne są to wystawy, różne zwyczaje i cele prezentowania się na nich. Ta wystawa i ten Kongres były dla mnie wyjątkowe. Składały się na to trzy podstawowe elementy.

  1. Światowy Kongres Międzynarodowej Federacji Geodetów w Polsce – wydarzenie swobodnie można porównać do Igrzysk Olimpijskich w naszej branży. Masz szansę raz na 4 lata!
  2. SGP, do którego należę i do którego zapraszam, było lokalnym wykonawcą tego Kongresu – jedno z największych osiągnięć Stowarzyszenia i niesamowite wyróżnienie dla nas, moment historyczny na wieki zapisany w annałach geodezji!
  3. Świat przyjechał do nas, uchylono drzwi na światowe salony geodezji – niepowtarzalna szansa wejścia w zupełnie inne wymiary (również te marketingowe), układy współrzędnych i mapy odniesień. Jako gospodarz mogłem podejść do tematu otwarcie i to my Polacy tworzyliśmy atmosferę na tym spotkaniu. Idealnie!

 

Wyszukać sponsora na taką imprezę, to nie jest proste zadanie. Poważne stawki, poważna klientela, blisko 1000 osób w jednym miejscu, blisko 1000 różnych krajów, komisje, obrady i gdzie w tym wszystkim jest sponsor, wystawca i cała wystawa? Przeliczyłem się i to bardzo poważnie, jak się zorientowałem, że światowi gracze (sprzętowo – softwarowi) jak Trimble, Esri i Leica Geosystems podjęli wyzwanie tuż po ogłoszeniu miejsca konferencji. Bez wahania wykupili najbogatsze zestawy dla platynowych (Esri i Trimble) i złotych sponsorów (Leica). Można by napisać, karty już rozdane, koniec poszukiwań i mamy wszystko załatwione. Wymienione wyżej firmy, nie dość, że grają globalny marketing i szukają swoich klientów wszędzie na świecie, to mają doskonale przygotowane zespoły do tego typu wydarzeń i w ten sposób współtworzą rynek, na jakim pracujemy. Tego typu ruch bardzo dodaje energii do pracy i do współtworzenia tego wydarzenia. Esri miało piękną prostą zabudowę. Przekaz szedł z samego stoiska tej firmy. Podobnie Trimble pokazało niebanalne stanowisko z lokalnymi akcentami i świetną przestrzenną aranżacją.

Gdy wydarzenie organizowane jest jednak w Polsce, warto było postarać się o polskiego sponsora lub wystawcę. Teoretycznie znam rynek w tym kraju, wiem, kto jest na tyle odważny, aby zaprezentować się na Kongresie. Po kilkunastu telefonach, ponad setce e-maili dotarłem do magicznej cyfry zero. Nikt w pierwszym podejściu nie zdecydował się na udział. Poszukiwałem firm i w naszej branży i tych około naszej branży i wynik był imponujący nadal zero! W tym wypadku nie było to dla mnie zadowalające, a tym bardziej nie zaspokoiło potrzeb, jakie stawia organizacja takiego Kongresu. Nie pierwszy raz byłem w punkcie zero i nie pierwszy raz słyszałem słodkie odmowy. Nawet lista potencjalnych lub już kiedyś biorących udział w wydarzeniach FIG sponsorów nie pomagała. Wynik bezbramkowy nie dawał spokoju. Dzięki lokalnemu zespołowi pracującemu nad kongresem oraz dzięki osobom pracującym w biurze FIG, okazało się, że można działać szerzej, na skalę globalną, bo i Kongres jest światowy. Nabrałem powietrza w płuca i ruszyłem po swoich relacjach w całej Europie i świecie. Poczułem się jak ryba w wodzie, te szersze horyzonty pomogły mi i dodały wiele więcej pewności siebie. FIG i ranga Kongresu są generalnie dobrze postrzegane i to wzmocniło przekaz, jaki poszedł w komunikacie do sponsorów. Poza tymi największymi sponsorami, warto też wymienić pozostałych współtworzących wystawę sponsorów.

CHCNAV zgłosili się jako jedni z pierwszych. Bardzo ambitna firma. Pracowicie podbijająca rynki Europy nie dość, że wsparła Kongres, to jeszcze była sponsorem wydarzenia poprzedzającego – 7. Konferencji Młodych Geodetów. Na samej imprezie pojawiły się osoby prowadzące firmę jak i managerowie odpowiedzialni za rynek w Europie, co w przypadku chińskich właścicieli jest dla nas dużym wyróżnieniem. Strona https://chcnav.com

IMG MONITORING, włoska firma pracująca przy naszym warszawskim metrze. Prowadzona po włosku, prawie rodzinnie, z ciekawymi rozwiązaniami do obserwacji przemieszczeń, poszukująca swoich odbiorców na całym świecie. Dość długo przekonywaliśmy ich do podjęcia decyzji o byciu na wystawie. Zdecydowali się, bo będą na stronach FIG po wsze czasy i będą mieli dostęp do wpływów, jakie ma FIG w zrzeszonych 122 krajach. Strona https://imgmonitoring.pl

TERRASOLID – firma produkującą jedno z najbardziej zaawanasowanych i bogatych w funkcje oprogramowani do skanowania laserowego: orientuje, klasyfikuje, łączy ze zdjęciami, modeluje 3D, ekstrahuje obiekty infrastruktury i roślinności. Ogromne zaangażowanie personelu szczególnie w część warsztatową podczas spotkań z uczestnikami. Strona https://terrasolid.com

FARO, amerykańska firma, globalny gracz w zakresie skanowania 3D i pomiarów metrologicznych. Ich przekonanie i pokazanie się w tym miejscu było dla europejskich managerów punktem honoru i tak stali się srebrnym sponsorem. Tuż przed samym Kongresem, Faro nabyło udziały w firmie

GEOSLAM – innym dostawcy rozwiązań do skanowania 3D (mobilne skanowanie oparte o algorytm SLAM), gdzie sam Geoslam zadeklarował się wcześniej być brązowym sponsorem naszego Kongresu. Obie firmy zatem zaprezentowały swoje najnowsze rozwiązania pomiarowe, pomimo iż geodezja nie jest ich głównym rynkiem zbytu (ale kto ma tu lepiej rozumieć układy odniesienia, przeliczenia i transformacji jak nie my Geodeci!). Strony https://www.faro.com oraz https://geoslam.com

SKYSNAP, firma korzystająca z najnowszych rozwiązań pomiarowych i dostarczająca informacje z chmury punktów, czyli z powietrza. Bardzo ambitna, rozwijająca ostatnio segment informatyczny implementujący istotnie rozwiązania sztucznej inteligencji. Ciekawa nowość i pracowicie zdobywająca kolejne obszary rynku. Strona https://skysnap.pl

RIEGL, obecność tej firmy była doskonale widoczna; zaprezentowała bardzo dużo sprzętów w zakresie skanerów laserowych zarówno tych mobilnych jak i stacjonarnych. Ten srebrny sponsor przypieczętował Kongres powagę technologii 3D, jaka jest od kilku lat obecna w naszej branży. Strona http://www.riegl.com

WPG – jedna z najstarszych firm geodezyjnych w Polsce, aktywna na każdych targach Intergeo, pomocna i godnie reprezentująca nasz kraj oraz Stowarzyszenie, znana ze swoich usług. Dobrze się prezentowała i co ciekawe, Pan Minister Piotr Uściński, z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, który był na otwarciu Kongresu i zwiedzał wystawę, doskonale pamiętał organizowane przez WPG regaty, czym miło zaskoczył osoby reprezentujące WPG na Kongresie. Strona https://wpg.com.pl

DJI – największy dostawca dronów (wirnikowców) na świecie był naszym srebrnym sponsorem. Ich udział w rynku szacowany jest na blisko 85% wartości, dominują i imponują postępem, jaki wdrażają na rynek. Praca z nimi nie jest prostym zadaniem, mają swoje oczekiwania wobec organizatorów, są zdyscyplinowani w swoich działaniach i bardzo wymagający. Udało się! Tak! Jest w tym duży udział i zasługa biura FIG, bo bardzo elastycznie podeszli do oczekiwań tego dostawcy. Liczba spotkań z nimi i rozmów oraz łamanie ich sposobu myślenia (impreza w Polsce to i klient z Polski, no z Europy!) do końca nie dawały pewności, że przyjadą na Kongres. Byli zaskoczeni różnorodnością gości, uczestników kongresu oraz szerokością poruszanych w trakcie kongresu tematów. Było to ich pierwsze spotkanie z FIG i zapewne nie ostatnie. Strona https://enterprise.dji.com

CARLSON – kolejna amerykańska firma (ci to mają głowę do globalnych interesów, gdzie się nie obrócisz, to widzisz USA – może dlatego kolejna impreza FIG będzie w Orlando, na Florydzie w roku 2023) dostarczająca głownie oprogramowanie dla geodezji i GIS, została naszym sponsorem, głównie za sprawą bardzo sprawnego działania ich lokalnego managera, który szybko docenił możliwość pokazania naszego kraju w szerszej, światowej odsłonie. Bardzo mu jestem za tę postawę wdzięczny. Strona https://www.carlsonsw.com

AGEAGLE – kto zgadnie skąd jest ta firma?! No jasne, że z USA! Pod tą nazwą kryje się (dawniej) firma SenseFly producent dronów – płatowców. Waga i zasięg tych skrzydeł imponuje. A sensory, jakie dostarczają pod te skrzydła są na tyle innowacyjne, że nie mają sobie równych w tym zakresie pozyskiwania informacji z powietrza. Od lat są obecni na naszym rynku, doskonale przygotowani pod względem przepisów na rynki europejskie i wcale nie zaskakuje, że w tym roku zostali nabyci przez amerykański kapitał. Dysponują doskonałymi kamerami multispektralnymi. Wzbudzili duże zainteresowanie, szczególnie u gości z Afryki. Ich unikalnym pomysłem na marketing jest doskonale opracowany system poleceń i opracowania case study, zajrzyjcie na stronę, warto. Strona https://ageagle.com

SATLAB – firma ze Szwecji, od ponad 40 lat dostarczająca odbiorniki GNSS jak i tachimetry. Doskonale jest znana na rynku w Polsce jak i całej Europie. Tu pochwała należy się ich managerowi, który doskonale wyczuł okazję do wzmocnienia pozycji marki poprzez pokazanie się na Kongresie FIG. Maszerujący korytarzami piesek to ich pomysł i zaskakujące urozmaicenie wystawy. Pomimo szerokiej konkurencji odważnie pokazali się na wystawie i sponsorowali wydarzeni. Strona https://www.satlab.com.se

OPEGIEKA – Kongres nie mógł się odbyć bez tej, jednej z najlepszych firm fotogrametrycznych w naszym kraju. Poza typowymi pracami fotolotniczymi, firma świetnie rozwija się jako centrum naukowo-badawcze. Z dumą prezentowałem ich stoisko kolejnym gościom Kongresu. W końcu m.in. to oni wyznaczają kierunki rozwoju. Panowie pracujący na samym stoisku mieli trochę pracy i liczę, że zawarli kilka ciekawych znajomości. Strona https://opegieka.pl

Najbardziej zagadkowy dla mnie gość wystawy, to firma usługowa z Izraela, a wiadomo, że przedsiębiorcy z tego kraju wyczuwają rynek. Dwa, trzy spotkania z nimi i pojawili się na kongresie w celu jasnym i prostym – poszukiwaniu zleceń. KAV MEDIDA, bo o nich tu piszę, robią pomiary geodezyjne, wszelkimi sprzętami, a świadczą usługi w różnych krajach. Przyjechali w licznym składzie i doskonale prezentowali swoje działania dla poszczególnych zainteresowanych. Sam byłem zaskoczony jak licznie mieli odwiedzane stoisko i z jak wieloma osobami zawarli znajomość. Według mnie to jest jasna wskazówka dla kolejnych imprez oraz potencjalnych wystawców, że bardzo dużo zależy od nastawienia do tematu. Zaimponowali mi swoim podejściem i pewnie nasze drogi przetną się jeszcze nie raz. Strona https://www.kav-medida.co.il

TopoDOT – jeden z wystawców, który pojawił się w ostatniej chwili – firma zajmująca się przetwarzaniem chmur punktów zarówno z zakresu technologii fotogrametrycznych, w tym dronów, jak i skanowania laserowego lidar. Ich rozwiązania pozwalają na zaawansowanie przetwarzanie danych, a także ekstrakcji obiektów infrastruktury z tego rodzaju danych.

Dla każdego wystawcy było ważne coś innego, a po zebranych podziękowaniach śmiem twierdzić, że wyjechali zadowoleni, o mnie jak i cały zespół organizatorów cieszy. Dodatkowo podkreślę DOSKONAŁĄ postawę naszych polskich – lokalnych przedstawicieli tych firm, którzy wspierali swoich zagranicznych kolegów pod szyldem międzynarodowym. Pracowali wzorowo i z dużym zaangażowaniem, szczególnie tu wyróżniała się Leica Geosystems, zarówno podczas Kongresu jak i dzień wcześniej na spotkaniu Konferencji Młodych Geodetów. Szef ich zespołu, na podsumowaniu całej wystawy, zapisał się już na kolejne edycje imprez organizowanych przez FIG, chwaląc doskonałą organizację i frekwencję.

Osobiście było to dla mnie bardzo pozytywne i ciekawe doświadczenie. Zwarłem wiele znajomości, współprowadziłem jeden z paneli, poznałem zasady działania FIG i jego oddziaływanie. Jestem pod wrażeniem! I bardzo dobrze czułem się w roli gospodarza. Wszystkim sponsorom, wystawcom, gościom, delegatom i organizatorom bardzo dziękuję i jestem bardzo wdzięczny, że się znalazłem w tym gronie. Pani Miłko, to było dobre, dziękuję.

 

XXVII Kongres FIG 2022 w obiektywie – aktualizacja (pdf) >>>

W.K.