XXX Dzień Geodezji w Legnicy – 2 września 2016 r.

Data publikacji: 20.09.2016

Dnia 2 września 2016 r. już po raz trzydziesty na Zamku Grodziec, w powiecie złotoryjskim, spotkali się geodetki, geodeci, przedstawiciele wykonawstwa, administracji i nadzoru geodezyjnego oraz przyjaciele geodezji. W zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy spotkaniu uczestniczyło 112 kolegów i koleżanek.

 

Sala Rycerska czeka na gości

 

Kasztelan Zenon Bernacki

Na dziedzińcu zamkowym uczestników spotkania serdecznie przywitał Kasztelan Zamku Grodziec Zenon Bernacki, życząc wszystkim dobrych wspomnień z pobytu na zamku. Następnie kol. Wiesław Firliciński – Honorowy Prezes ZO SGP w Legnicy wraz z kol. Włodzimierzem Chytrym – Wiceprezesem ZO SGP, po przywitaniu wszystkich zebranych przekazali podziękowania dla osób wspierających działalność Stowarzyszenia Geodetów Polskich wręczając upominki w formie albumów. Głos zabrał również starosta złotoryjski Ryszard Raszkiewicz przekazując z okazji XXX Dni Geodezji serdeczne życzenia wielu sukcesów w realizacji zadań geodezyjnych, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Wiesław Firliciński, Starosta Ryszard Raszkiewicz, Włodzimierz Chytry i Kasztelan Zenon Bernacki

 

Mikołaj Smyk i Alicja Meusz

Kol. Alicja Meusz – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu, dziękując za zaproszenie przekazała najlepsze życzenia w imieniu Zarządu Oddziału SGP we Wrocławiu.

Tradycyjnie, otwarcie XXX Dnia Geodezji obwieścił potężny huk średniowiecznej armaty odpalonej przez kol. Alicję Meusz.

  

Witamy, witamy ! 

Na dziedzińcu zamkowym

Następnie uczestnicy udali się do sali rycerskiej zamku, gdzie oczekiwało na nich zamkowe jadło i zespół muzyczny przy akompaniamencie, którego odśpiewano Hymn Geodety.

 Na dziedzińcu zamkowym cd.

 Hymn Geodety

Na podzamczu zamkowym rozegrano IV Turniej Łuczniczy Geodetów o Złotą Strzałę Kasztelana Zamku Grodziec. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem. Pod nadzorem sędziowskim kol. Arkadiusza Zyga – Prezesa Koła terenowego SGP w Lubinie oraz kol. Zygmunta Niechwiadowicza zostali wyłonieni zwycięzcy turnieju.

Kategoria Koleżanek

W kategorii koleżanek I miejsce zajęła kol. Ewelina Myślikowska, II miejsce kol. Luiza Hajdun, III miejsce kol. Katarzyna Wierzanowska, a w kategorii kolegów I miejsce zdobył kol. Jacek Kobyliński, II miejsce kol. Tomasz Targowicz, III miejsce kol. Andrzej Hajdun. 

 Ostatnie dobre rady 

Sędziowie podliczają zdobyte punkty. Arkadiusz Zyga i Zygmunt Niechwiadowicz

Zwycięzcy zostali uhonorowani pięknymi pucharami i dyplomami.
Spotkanie towarzyskie przebiegło w miłej, koleżeńskiej atmosferze, wymianie poglądów, podczas gorących chwilami dyskusji na tematy geodezyjne, przy ognisku rozpalonym na dziedzińcu zamkowym.

                     Zapraszamy za rok.

 

                     Włodzimierz Chytry

                     Wiceprezes ZO SGP w Legnicy

 

Fot. Izabela Nowak

 

W.K.