XXXIX OWGiK 2016/17 – Informacje, regulamin, wytyczne, harmonogram

Data publikacji: 15.09.2016

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej uprzejmie informuje, że przystąpiono do organizacji XXXIX edycji Olimpiady. Organizatorem zawodów drugiego i trzeciego stopnia są Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie oraz Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Lublinie. Przewidujemy, że zawody te zostaną przeprowadzone w dniach 20 – 22 kwietnia 2017 r. natomiast zawody pierwszego stopnia – etap szkolny należy zorganizować w dniach 27 – 28 października 2016 r. początek zawodów każdego dnia godz. 9.00. (Uwaga termin został zmieniony).

Szczegółowe informacje dotyczące tej edycji Olimpiady oraz zestawy pytań na etap szkolny Komitet Główny przekaże tym szkołom, które zgłoszą udział w Olimpiadzie. W związku z powyższym informujemy, że zgłoszenie szkoły do udziału w XXXIX Olimpiadzie WGiK należy przekazać do biura Zarządu Głównego SGP w terminie do 1 października br. drogą elektroniczną na adres biuro@sgp.geodezja.org.pl. W zgłoszeniu należy podać nazwę i adres zespołu szkół w ramach którego działa technikum geodezyjne, adres poczty elektronicznej, nazwisko dyrektora szkoły oraz nazwisko osoby, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z Olimpiadą.

Regulamin Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej >>>

Oświadczenie uczestnika Olimpiady (pdf) >>>

Oświadczenie uczestnika Olimpiady (doc) >>>

Szczegółowe wytyczne XXXIX OWGiK >>>

Harmonogram XXXIX OWGiK >>>

W.K.