XXXVI Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Data publikacji: 01.10.2013

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w dniu 9 września 2013 r. podpisali Umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej na organizację w latach szkolnych 2013 – 2016 Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

Zasady przystąpienia do Olimpiady określa Regulamin i Wytyczne Szczegółowe z którymi można się zapoznać pobierając poniższe pliki.

Regulamin Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej >>>

Szczgółowe Wytyczne XXXVI Olimpiady >>>

Oświadczenie ucznia załacznik do Regulaminu (pdf) >>>

Oświadczenie ucznia załacznik do Regulaminu (doc) >>>