XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych rozstrzygnięty

Data publikacji: 04.03.2014

W dniach 26-27 lutego 2014 r.  w Złotym Potoku k/Częstochowy odbyło się Seminarium nt. „Rola prac geodezyjno urządzeniowych w procesie rozwoju polskiej wsi” oraz zakończenie XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych.

Obecna edycja Konkursu zorganizowana została przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Główny Sąd Konkursowy kierując się:
  • wynikami szczegółowego zbadania przedstawionych projektów scaleń gruntów,
  • opiniami poszczególnych Wojewódzkich Sądów Konkursowych,
  • przedstawionymi sprawozdaniami z przebiegu wykonania poszczególnych etapów projektów scaleń gruntów uzupełnionymi dodatkowymi wyjaśnieniami osób prezentujących oceniane projekty,
  • wzajemnym porównaniem ze sobą prezentowanych projektów scaleń gruntów,
dokonał ich oceny, stosując kryteria ustalone w regulaminie Konkursu.
Do XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych zgłoszone zostały projekty scaleń gruntów o wyjątkowych walorach technicznych i charakteryzujące się dużymi trudnościami ich wykonania.
Główny Sąd Konkursowy na posiedzeniach w dniach 19 – 21 listopada 2013 roku, dokonał oceny nadesłanych projektów scaleń gruntów i przyznał:
 
1. Pierwsze miejsce zespołowi geodetów  Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie, w osobach:
Eugeniusz Chęć – kierownik zespołu
Krzysztof Szymonik – projektant
za wzorową jakość wykonania projektu scalenia gruntów obiektu Niegowonice – Grabowa, gm. Łazy, o powierzchni 3 289 ha.
2. Drugie miejsce zespołowi geodetów Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu, w osobach:
Krzysztof Czerwiński – kierownik zespołu
Sławomir Kwiecień
Andrzej Kogut
za bardzo dobrą jakość wykonania projektu scalenia gruntów obiektu Pietrowice Wielkie, Cyprzanów, gm. Pietrowice Wielkie, o powierzchni 1 915 ha.
3. Trzecie miejsce zespołowi geodetów  Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, w osobach:
Andrzej Buda – kierownik zespołu
Krzysztof Karaś
Łukasz Gierat
Tadeusz Głowacki
Stanisław Szymczyk
Jacek Wiśniewski
za dobrą jakość wykonania projektu scalenia gruntów obiektu Łętownia, gm. Jordanów, o powierzchni 981 ha.
4. Ponadto Główny Sąd Konkursowy postanowił przyznać cztery specjalne wyróżnienia zespołom geodetów:
a) Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, w osobach:
Krzysztof Goleniowski – kierownik zespołu
Paweł Korol
za oryginalną koncepcję projektu scalenia gruntów oraz wzorowe wykonanie zagospodarowania poscaleniowego obiektu Milikowice, gm. Jaworzyna Śląska, o powierzchni 947 ha.
b) Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, w osobach:
Eugeniusz Łogin – kierownik zespołu
Krzysztof Kiszka
Kamila Szymuś
za oryginalne rozwiązanie projektowe na obszarze charakteryzującym się zróżnicowaniem gruntów obiektu Rożniatów, gm. Zarzecze o powierzchni     511 ha.
c) Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie w osobach:
Rafał Barlakowski – kierownik zespołu
Elżbieta Ziętko
Paweł Ciechomski
Michał Osik
za oryginalne rozwiązanie projektowe na obszarze z ograniczeniami środowiskowymi, realizujące granice rolno-leśną obiektu Wólka Czułczycka i Zarzecze, gm. Chełm o powierzchni 515 ha.
d) Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „Le Mar” sp. z o.o. w Jarosławiu oraz Małopolskiego Biura Geodezji w Tarnowie S. Krypel i wspólnicy Sp. j.,  w osobach:
Stanisław Krypel – kierownik zespołu
Marian Leśniowski
Wojciech Skrzypek
Ryszard Marszał
Tadeusz Kozak
Joanna Kozak
Anna Rhein-Krukar
Marcin Ostręga
za oryginalne rozwiązanie projektowe na obszarach charakteryzujących się występowaniem znacznych deniwelacji terenu oraz rozbudowaną siecią wąwozów obiektu Biedrzychów – Dębno – Nowe, gm. Ożarów, o powierzchni 1084 ha.
Wyróżnionym zespołom pogratulował obecny na Seminarium Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Kol. Stanisław Cegielski i Przewodniczący Sekcji Geodezji Rolnej i Leśnej Kol. Tadeusz  Kuryłowicz.
W sesji referatowej zostały przedstawione następujące tematy:
  • Stan i perspektywy rozwoju wsi i rolnictwa województwa Śląskiego – Jerzy Motłoch – Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
  • Scalenia gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 – Jerzy Kozłowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • Historia i rozwój Związków Rozwoju Obszarów Wiejskich w Bawarii – Józef Zedler – Prezes Zarządu Związku Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnej Frankonii.
  • Zintegrowane programowanie obszarów wiejskich – dr inż. Jacek Pijanowski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
  • Plany urządzeniowo-rolne gmin narzędziem programowania scaleń  gruntów – Mikołaj Smyk – Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, Ewa Małek główny specjalista.
  • Problemy scaleń gruntów na obszarach chronionych – Prof. nadzw. dr hab. Franciszek Woch – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
W.K.