XXXVII Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – etap okręgowy rozpoczęty

Data publikacji: 09.04.2015

Uczestników XXXVII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, rozpoczętej w dniu 9 kwietnia 2015 roku, powitała Małgorzata Popielewska Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. Spośród powitanych zostali przedstawieni: Andrzej Szymczak przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady; prof. Zofia Więckowicz przewodnicząca jury oraz członkowie tego gremium; prof. Andrzej Pachuta Wiceprezes SGP; Bolesław Krystowczyk Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy. Z wielką serdecznością była witana młodzież, która przybyła na zawody i jej opiekunowie.

 Małgorzata Popielewska – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

Bolesław Krystowczyk – Prezes Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy

Trzydziestą siódmą edycję Olimpiady organizuje szkoła, której uczniowie w roku ubiegłym sięgnęli po laury olimpijskie wieńczące ich wiedzę geodezyjną. Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy w swej sześćdziesięcioletniej tradycji ma osiągnięcia w olimpiadzie budowlanej, ale uzyskanie w poprzednim roku szkolnym tytułu „Złotego Technikum” jest zasługą głównie geodetów.

uczniowie na sali egzaminacyjnej podczas uroczystości otwarcia Olimpiady

Olimpiadzie honorowego patronatu użyczył Główny Geodeta Kraju i władze wojewódzkie. Sponsorem generalnym wydarzenia są firmy Gemat i GeoMax. Nagrody ufundowały firmy geodezyjne i instytucje.

Bolesław Krystowczyk powitał uczniów, gratulując im udziału w Olimpiadzie. Pogratulował dyrekcji i nauczycielom Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy za to, że przez rok była to najlepsza w Polsce placówka kształcąca techników geodezji. Z wielką serdecznością powitał też nauczycieli zawodu. Wystąpienie kończyły słowa mówiące o olimpiadzie, która jest areną szlachetnej rywalizacji, a do uczniów powiedział: „waszą siłą jest wiedza i ona tu zwycięży”.

Prof. Andrzej Pachuta – Wiceprezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich

 Andrzej Szymczak – Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady

Prof. Andrzej Pachuta witając uczestników Olimpiady w imieniu Stanisława Cegielskiego Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich zauważył, że to działania Stowarzyszenia doprowadziły do powołania Olimpiady, początkowo prowadzonej pod nazwą konkursu. SGP jest organizacją, której celem jest działanie na rzecz geodetów i jest otwarte dla wszystkich parających się tym fachem. Wszystkim uczniom stającym do zmagań życzył udanych wysiłków, a ich nauczycielom satysfakcji z owocnej, systematycznej pracy, która pozwoliła na uzyskanie kwalifikacji do etapu międzyszkolnego. Dodał: „wierzę, że będziecie dobrymi studentami”.

identyfikacja uczniów przed wejściem na salę, z lewej Maria Mrówczyńska

Prof. Zofia Więckowicz – Przewodnicząca Jury Olimpiady

Andrzej Szymczak podziękował dyrekcjom szkół, które przeprowadziły etap szkolny Olimpiady, a zwycięzcom tych rozgrywek serdecznie gratulował. Uczestnikom zawodów okręgowych i finałowych życzył umiejętności praktycznego zastosowania nabytej w szkole wiedzy.

Do udziału w Olimpiadzie zgłosiło się 56 szkół. Etap szkolny został przeprowadzony w 49 placówkach, spośród których do etapu okręgowego Komitet zakwalifikował 28. Uczniowie stawający do rozgrywek będą oceniani przez Zespół pod kierunkiem prof. Zofii Więckowicz.

w oczekiwaniu na rozpoczęcie egzaminu 

Klaudia Torlaga

Prof. Zofia Więckowicz powitała przybyłych na Olimpiadę uczniów i ich nauczycieli, dziękując szkołom za trud przygotowań, wyraziła przekonanie, że nie pójdzie on na marne. Przedstawiła jurorów: Marię Gadomską, Mirosława Kaczołka, Mirosława Marciniaka, Marię Mrówczyńską, Bartona Mitkę, Jakuba Szczepańskiego, Andrzeja Szymczaka, Andrzeja Pachutę.

początek uroczystości

Uczestnicy etapu międzyszkolnego zostali zapoznani z programem i porządkiem obowiązującym w czasie egzaminu, a następnie uczniowie zajęli miejsca na sali.

 

Tekst i zdjęcia Stanisław Marcin Wiliński.

W.K.