XXXVII Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – Finał

Data publikacji: 18.04.2015

Centralny etap XXXVII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej został przeprowadzony w gościnnych murach Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. Część testowa konkursu pozwoliła na wyłonienie najlepszej dziesiątki spośród dwudziestu uczniów. W finale uczniowie z Katowic, Lublina, Opola, Poznania, Rzeszowa, Warszawy i Żelechowa odpowiadali na wylosowane zestawy pytań przed komisją w składzie: prof. Janusz Walo, Jakub Szczepański, prof. Andrzej Pachuta, Adam Boroń, prof. Maria Mrówczyńska. Do egzaminu ustnego, złożonego z czterech pytań, uczniowie przystępowali według wylosowanej kolejności.

Komisja rozpoczyna pracę:prof. Zofia Więckowicz, prof. Janusz Walo, Jakub Szczepański, prof. Andrzej Pachuta, Adam Boroń, prof. Maria Mrówczyńska

Uczestnicy części centralnej finału XXXVII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej 2015 w Bydgoszczy

 

Protokół prowadzili Maria Gadomska i Barton Mitka, w głębi prof. Zofia Więckowicz

Jako pierwszy w konkursie odpowiadał Maciej Wełnic (Rzeszów)

 

Tak zespół egzaminacyjny ocenił odpowiedź na pierwsze pytanie w konkursie XXXVII Olimpiady …

Podsumowania wyników komisja egzaminacyjna, pod przewodnictwem prof. Zofii Więckowicz, dokonała podczas przerwy poprzedzającej uroczystość zamknięcia Olimpiady. W tym czasie była okazja do wysłuchania koncertu orkiestry dętej, złożonej z uczniów Szkoły.

Nauczyciele zawodu, w środku Małgorzata Wilczewska (Białystok)

Odpowiada jedyna finalistka Weronika Kacprzak

 

Mirosław Marciniak, Jakub Szczepański, prof. Zofia Więckowicz, Stanisław Cegielski, Adam Boroń, Mirosław Kaczołek

Uroczystość ogłoszenia wyników XXXVII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej uświetniła obecność przedstawicieli władz geodezyjnych, władz województwa kujawsko-pomorskiego oraz miasta Bydgoszczy, powitanych przez Magdalenę Popielewską Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych, organizatora wydarzenia, w osobach: Ewy Wysockiej reprezentującej Głównego Geodetę Kraju; Roberta Cieszyńskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego reprezentującego Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego; Stanisława Śliwkę Geodetę Województwa; Jadwigę Zagert dyrektora wydziału edukacji i sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. Z wielką serdeczności byli powitani Stanisław Cegielski Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Bolesław Krystowczyk Prezes SGP w Bydgoszczy, a także Zenon Miętkiewicz Prezes firmy „Gemat” generalny sponsor Olimpiady.

Ostatnie spojrzenie Dyrektor Magdaleny Popielewskiej na laury i nagrody dla najlepszych uczestników Olimpiady

Medal wręczany laureatom …

Szczególnie ciepło był witany absolwent Szkoły i laureat ubiegłorocznej Olimpiady Mariusz Urbański, jak też finaliści XXXVII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej oraz ich opiekunowie.

Magdalena Popielewska wita gości i uczestników finału XXXVII Olimpiady …

Prof. Zofia Więckowicz ogłasza wyniki XXXVII Olimpiady 

Wyniki finałowych zmagań ogłosiła prof. Zofia Więckowicz przewodnicząca jury Olimpiady. Najlepszym uczestnikiem trzydziestej siódmej Olimpiady okazał się Krzysztof Stasch z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu. Po nim byli: Maciej Wełnic z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie; Michał Wójcik z Państwowych Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Lublinie i Weronika Kacprzak z Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego w Warszawie (oboje na trzecim miejscu); Mateusz Golec ze szkoły w Rzeszowie i Konrad Wojtysiak ze szkoły w Lublinie (obaj na piątym miejscu); Radosław Palak ze szkoły w Lublinie; Bartłomiej Chojan z Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu; Kamil Szostek z Technikum Geodezyjnego w Żelechowie; Michał Syrek z Zespołu Szkół Budowlanych w Katowicach.

Najlepsza drużyna Olimpiady z Opola i jej opiekun …

Drugie miejsce zajęła drużyna z Lublina, obok jej opiekun

Trzecia drużyna Olimpiady (Rzeszów) i jej opiekun

Magdalena Popielewska Dyrektor ZSB w Bydgoszczy i jej „drużyna”:  Beata Startek, Emilia Ciechowicz-Przygoda, Anna Świercz-Prusiecka, Maciej Ałtyn

zmaganiach zespołowych najskuteczniejsza była drużyna, w składzie: Jakub Górny, Krzysztof Stasch, Marcin Strzelczyk ze szkoły w Opolu. Po niej kolejno drużyna w składzie: Radosław Palak, Konrad Wojtysiak, Michał Wójcik ze szkoły w Lublinie; Mateusz Golec, Krystian Ryczko, Maciej Wełnic ze szkoły w Rzeszowie; Tomasz Mućka, Kamil Szostek, Wiktoria Sztyka ze szkoły w Żelechowie; Karolina Dzięcioł, Paweł Jankowski, Weronika Kacprzak ze szkoły w Warszawie; Karolina Demkowicz, Maciej Przemyślański, Agata Żerebecka ze szkoły w Zielonej Górze; Karolina Magryś, Marcin Niemiec, Szymon Rachwał ze szkoły w Jarosławiu; Adrianna Budzyńska, Piotr Marczak-Maciak, Kamil Nowak ze szkoły w Łodzi; Artur Januszewski, Izabela Szerwińska, Kornel Urban ze szkoły w Bydgoszczy; Dawid Prudło, Michał Syrek, Adam Wala ze szkoły w Katowicach.

Krzysztof Stasch (Opole)

Maciej Wełnic (Rzeszów)

Weronika Kacprzak (Warszawa), Michał Wójcik (Lublin), po lewej Andrzej Szymczak, Anna Jarmułowicz

Zamykając XXXVII Olimpiadę Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej Andrzej Szymczak dziękował wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania kończącego się, doskonale przebiegającego wydarzenia: Dyrekcji i nauczycielom Zespołu Szkół Budowlanych z Magdaleną Popielewską, uczestnikom i opiekunom, Stowarzyszeniu Geodetów Polskich w Bydgoszczy za zorganizowanie spotkania nauczycieli zawodu i wieczór, który pozwolił na kontynuowanie pewnych wątków dyskutowanych podczas seminarium. Dziękował sponsorowi generalnemu za wielostronne wsparcie Olimpiady, darczyńcom za liczne upominki i prezenty. Mówca skierował podziękowania pod adresem Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego za objęcie wydarzenia patronatem oraz ufundowaną nagrodę i odczytał nadesłany przez Niego okolicznościowy adres.

Mateusz Golec (Rzeszów)

Konrad Wojtysiak (Lublin) z rąk Andrzeja Szymczaka odbiera medal

Radosław Palak (Lublin)

Bartłomiej Chojan (Poznań) odbiera medal z rąk Andrzeja Szymczaka

Magdalena Popielewska dziękowała za wielki wkład w organizację Olimpiady Marii Gadomskiej oraz Annie Jarmułowicz, bo „bez ich pracy i doświadczenia nie byłoby tak dobrego przebiegu wydarzenia”. Wielki udział w przygotowaniu wydarzenia i jego przebiegu mają nauczyciele Beata Startek, Emilia Ciechowicz-Przygoda, Elżbieta Szewczyńska, Maciej Ałtyn, Anna Świercz-Prusiecka. Wiele podziękowań było kierowanych do generalnego sponsora Zenona Miętkiewicza, który świadczył wielostronną pomoc na rzecz dobrego przygotowania Olimpiady.

Podziękowanie za wszechstronną pomoc organizatorom Olimpiady były także kierowane do Stanisława CegielskiBolesława Krystowczyka. Nagrody dla najlepszych uczestników zmagań olimpijskich ufundowali: Kazimierz Bujakowski Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski; Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Rafał Bruski Prezydent Bydgoszczy; Lucjan Pietluch Prezes spółki Geokart International w Rzeszowie; Florian Romanowski Prezes OPeGieKa w Elblągu; Włodzimierz Balcerek Prezes GeoserV  Warszawa; Robert Rachwał Prezes OPGK w Krakowie; Ryszard Brzozowski Prezes WPG w Warszawie; Waldemar Klocek Prezes OPGK w Olsztynie; Andrzej Jaroszewicz Dyrektor TPI Topcon w Warszawie. Za całe dobro doznane przez organizatorów ze strony wymienionych osób, Magdalena Popielewska, z wielką wdzięcznością i serdecznością im.

Kamil Szostek (Żelechów)

Michał Syrek (Katowice) odbiera okolicznościowy medal z rąk Andrzeja Szymczaka

 

 

Finaliści Olimpiady 2014/2015, którzy zajęli miejsca od 11 do 20.

Podziękowanie za wszechstronną pomoc organizatorom Olimpiady były także kierowane do Stanisława CegielskiegoBolesława Krystowczyka. Nagrody dla najlepszych uczestników zmagań olimpijskich ufundowali: Kazimierz Bujakowski Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski; Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Rafał Bruski Prezydent Bydgoszczy; Lucjan Pietluch Prezes spółki Geokart International w Rzeszowie; Florian Romanowski Prezes OPeGieKa w Elblągu; Włodzimierz Balcerek Prezes GeoserV Warszawa; Robert Rachwał Prezes OPGK w Krakowie; Ryszard Brzozowski Prezes WPG w Warszawie; Waldemar Klocek Prezes OPGK w Olsztynie; Andrzej Jaroszewicz Dyrektor TPI Topcon w Warszawie. Za całe dobro doznane przez organizatorów ze strony wymienionych osób, Magdalena Popielewska dziękowała im z wielką wdzięcznością i serdecznością.

Goście uroczystości: Jadwiga Zagert, Ewa Wysocka, Stanisław Śliwka, Robert Cieszyński, Stanisław Cegielski, Bolesław Krystowczyk, Andrzej Szymczak

Dziękując uczestnikom zmagań i ich opiekunom za przyczynienie się do dobrego przebiegu spotkania, Magdalena Popielewska gratulowała osiągnięć laureatom i wyraziła wolę i przekonanie, że spotkamy się tu za dwa lata”.

Relacja z finału XXXVII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (pdf) >>>

Tekst i zdjęcia Stanisław Marcin Wiliński

W.K.