XXXVII Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – obrazki z ćwiczeń terenowych

Data publikacji: 10.04.2015

Dnia 10 kwietnia 2015 r., drugiego dnia etapu międzyszkolnego Olimpiady, odbył się sprawdzian umiejętności praktycznych.

Na ćwiczenia terenowe składały się dwa zadania. Pierwsze polegało na „wyznaczeniu elementów do wytyczenia punktów głównych łuków kołowych i punktów pośrednich” o zadanym odstępie, a także sporządzeniu dokumentacji potwierdzającej wykonanie wskazanych w zadaniu czynności.

W drugim zadaniu należało wyznaczyć odległość poziomą od zadanej płaszczyzny pionowej, wykorzystując kąt pionowy.

 

 

Obrazki z ćwiczeń terenowych 1 >>>

Obrazki z ćwiczeń terenowych 2 >>>

Obrazki z ćwiczeń terenowych 3 >>>

 

Zdjęcia i opracowanie Stanisław Marcin Wiliński.

W.K.