XXXVII Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – Podziękowania

Data publikacji: 19.04.2015

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich dziękuje wszystkim uczestnikom Olimpiady i gratuluje jej laureatom.

Serdecznie dziękujemy fundatorom – wspierali XXXVII Olimpiadę i ufundowali nagrody: 

 1. Zenon Miętkiewicz Prezes Zarządu firmy GEMAT z Bydgoszczy wraz z dystrybutorem sprzętu.
 2. Maciej Greblis – szwajcarska firma GEOMAX
 3. Kazimierz Bujakowski – Prezes Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie.
 4. Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy.
 5. Piotr Całbiecki – Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego.
 6. Bolesław Krystowczyk – Prezes Oddziału Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Bydgoszczy.
 7. Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko Pomorski
 8. Przedstawiciele – Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
 9. Łucjan Pietluch – Prezes GEOKART INTERNATIONAL z Rzeszowa.
 10. Florian Romanowski – Prezes OPeGieKa Sp z o.o. z Elbląga.
 11. Włodzimierz Balcerek – Prezes GeoserV Sp z o.o. z Warszawy.
 12. Andrzej Jaroszewicz – Prezes T.P.I. Sp z o.o. z Warszawy.
 13. Robert Rachwał – Prezes Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne Sp z o.o. z Krakowa.
 14. Ryszard Brzozowski – Prezes Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. z Warszawy.
 15. Waldemar Klocek – Prezes Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne Sp z o.o. z Olsztyna.
 16. Tomasz Galant – Prezes Esri Polska Sp. z o.o.
 17. Wojciech Wilkowski – Redaktor miesięcznik PRZEGLĄD GEODEZYJNY – patron medialny.
 18. Katarzyna Kwiecińska – Redaktor miesięcznik „GEODETA – patron medialny.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich serdecznie dziękuje również:

 • Panu Kazimierzowi Bujakowskiemu – Głównemu Geodecie Kraju za objęcie Patronatem Honorowym Olimpiady,
 • Panu Andrzejowi Szymczakowi – Przewodniczącemu Komitetu Głównego Olimpiady,
 • Pani prof. Zofii Więckowicz – Przewodniczącej Jury Olimpiady,
 • Pani Magdalenie Popielewskiej – Dyrektorowi Zespół Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy, Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Olimpiady,
 • Kol. Bolesławowi Krystowczykowi – Prezesowi Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy,
 • Koledze Stanisławowi Marcinowi Wilińskiemu za obszerną relację i zdjęcia z XXXVII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich serdecznie dziękuje wszystkim pozostałym członkom Komitetu Głównego, Jury i Komitetu Organizacyjnego Olimpiady oraz innym osobom, które ją wspierały.

Zobacz więcej informacji o Olimpiadzie na stronie Szkoły>>>

 W.K.