XXXVII Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – Seminarium dla nauczycieli

Data publikacji: 13.04.2015

 

piątek 10 kwietnia 2015 roku, w godzinach przedpołudniowych nauczyciele zawodu spotkali się, aby omawiać aktualny stan nauczania geodezji i kartografii na poziomie szkoły średniej. Seminarium odbyło się z inicjatywy Stowarzyszenia Geodetów Polskich i za aprobatą Głównego Geodety Kraju. Obrady poprowadził Stanisław Grodzicki, przy merytorycznym wsparciu Ewy Wysockiej reprezentującej Głównego Geodetę Kraju oraz Stanisława Cegielskiego Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

W dyskusji, obok spraw bieżących, wyrażono troskę o uzyskiwanie pożądanego poziomu nauczania w technikach geodezyjnych. Niepokój budzi nadmierna ilość szkół podejmujących się – bez zapewnienia fachowej kadry nauczycielskiej oraz niezbędnego sprzętu i instrumentów do prowadzenia ćwiczeń i praktyk zawodowych – nauczania geodezji.

Andrzej Szymczak, Ewa Wysocka

 Prezes Stanisław Cegielski, po lewej drużyna warszawskiej szkoły geodezyjnej

Szczególne zaniepokojenie wywołuje wielka liczba geodezyjnych szkół „powiatowych”, nad których działalnością nie sprawuje nikt kontroli merytorycznej. Nie można przymykać oczu na realność „wchodzenia” w zawód tak przygotowanych”fachowców” naszego zawodu. Ci ludzie będą wywierać presję na znalezienie się w zawodzie i pozostanie w nim, co będzie skutkować deprecjacją poziomu wykonywanych prac i świadczonych usług geodezyjnych. Kto może tę sytuację dramatycznie trudną, również dla absolwentów takich szkół, rozwiązać, wskazać z niej wyjście?

Tekst i zdjęcia Stanisław Marcin Wiliński

W.K.