XXXVII OWGiK 2014/15 – Harmonogram, regulamin oraz wytyczne dla drużyn

Data publikacji: 25.02.2015

 

XXXVII Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Harmonogram XXXVII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej I Kartograficznej:

 

Kwiecień 2014

Ustalenie przez Komitet Główny terminów przeprowadzenia XXXVII edycji Olimpiady oraz przekazanie ich do MEN wraz z wnioskiem o umieszczenie, Olimpiady WGiK w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych, publikowanym przez  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego lub części pisemnej egzaminu zawodowego w 2015 r.

Maj 2014

Ustalenie oraz opublikowanie  na stronie internetowej Zarządu Głównego SGP miejsca przeprowadzenia zawodów II i III stopnia.

Czerwiec 2014

Zlecenie opracowania pytań na kolejną edycję Olimpiady.  Przeprowadzenie wstępnych uzgodnień z bezpośrednimi organizatorami, tj. Dyrektorem Szkoły i Zarządem Oddziału SGP dotyczących możliwości i  warunków zorganizowania zawodów II i III stopnia Olimpiady.

Sierpień 2014

Opracowanie Szczegółowych Wytycznych XXXVII edycji Olimpiady i zatwierdzenie ich przez Komitet Główny.

Wrzesień 2014

Opublikowanie na stronie internetowej organizatora Regulaminu Olimpiady WGiK, Szczegółowych Wytycznych XXXVII edycji Olimpiady oraz harmonogramu jej przebiegu.

Przekazanie szkołom informacji o wymaganiach dotyczących udziału w Olimpiadzie oraz zasad zgłoszenia uczestnictwa.

Zlecenie przez Komitet Główny zespołom specjalistów opracowania zadań i pytań na etapy II (międzyszkolny) i III (centralny).

Powołanie składu jury Olimpiady.

Październik 2014

Zatwierdzenie przez Komitet Główny zestawu pytań i zadań na etap szkolny Olimpiady.

Zgłoszenie przez Szkoły uczestnictwa w XXXVII edycji Olimpiady – do 5.10.2014;

Przeprowadzenie zawodów I stopnia – etap szkolny:

23.10.2014 – zadania pisemne i testowe,

24.10.2014 – sprawdzian terenowy.

Listopad 2014

Do 15.11.2014 – podsumowanie przez  szkoły przebiegu zawodów I stopnia i przekazanie do Komitetu Głównego protokołów i dokumentów określonych w Regulaminie Olimpiady oraz nazwisk trzech kandydatów proponowanych do zakwalifikowania do zawodów II stopnia.

Grudzień 2014

Komitet Główny Olimpiady:

–        analiza przekazanych przez szkoły protokołów z etapu szkolnego,

–        ustalenie  uczestników reprezentujących szkołę w zawodach II stopnia (na podstawie przekazanych wyników etapu szkolnego)

Styczeń 2015

Komitet Główny Olimpiady:

–        przygotowanie i przekazanie sprawozdania merytoryczno – finansowego z realizacji zadania w roku 2014;

–        do 15.01.2015 – ogłoszenie listy szkół i osób zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady,

–        do 31.01.2015 – zatwierdzenie  składu Komitetu Organizacyjnego zawodów II i III stopnia.

 

Luty 2015

Ustalenie przez Komitety Organizacyjny i Główny szczegółowego programu przebiegu zawodów drugiego i trzeciego stopnia.

Kwiecień 2015

Przeprowadzenie zawodów II i III stopnia.

8.04.15 przyjazd uczestników i zakwaterowanie.

Zawody II stopnia – etap międzyszkolny:

– 9.04.15. rozwiązanie zadań tekstowych i testów,

– 10.04.15 sprawdzian umiejętności praktycznych

Ogłoszenie wyników zawodów II stopnia i listy uczestników zawodów III stopnia.

11.04.15 – zawody III stopnia – etap centralny

– 1. Część zawodów – rozwiązanie zadań testowych w czasie 45 min.

Ogłoszenie wyników i listy finalistów.

– 2. Część zawodów –finał

Ogłoszenie przez przewodniczącą jury wyników Olimpiady:

listy finalistów i laureatów.

Uroczyste zakończenie Olimpiady;

Wręczenie zaświadczeń i dyplomów oraz nagród rzeczowych laureatom, finalistom i zwycięskim zespołom szkolnym.

Maj 2015

Podsumowanie przez Komitet Główny przebiegu i wyników Olimpiady.

Opublikowanie informacji i wyników z przebiegu II i II etapu na stronie internetowej SGP oraz w czasopismach branżowych.

Czerwiec 2015

Przygotowanie sprawozdania z Olimpiady wg wymogów umowy zawartej z MEN i przekazane sprawozdania do Ministerstwa.

 

 

 

Regulamin Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej >>>

 

Oświadczenie ucznia załącznik do Regulaminu (pdf) >>>

 

Oświadczenie ucznia załącznik do Regulaminu (doc) >>>

 

Szczegółowe Wytyczne XXXVII Olimpiady >>>

 

 W.K.