XXXVIII Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym o Puchar Głównego Geodety Kraju, Olecko, 1-3 września 2022 r.

Data publikacji: 07.07.2022 | Data wydarzenia: 31.08.2022

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Suwałki zaprasza na XXXVIII Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym o Puchar Głównego Geodety Kraju pod honorowym patronatem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, które odbędą się w Olecku, w dniach 1-3 września 2022 roku. Mistrzostwa tradycyjnie będą połączone z Seminarium oraz Warsztatami Szkoleniowymi.

 

           

 

Komitet Honorowy Mistrzostw

 1. Janusz Walo                            – Prezes SGP Zarząd Główny – Przewodniczący
 2. Alicja Kulka                              – Główny Geodeta Kraju
 3. Karol Sobczak                         – Burmistrz Olecka
 4. Marzanna Pojawa-Grajewska – Starosta Olecki

 

Komitet Organizacyjny Mistrzostw

 1. Czesław Krasowski – przewodniczący
 2. Tadeusz Kościuk – wiceprzewodniczący
 3. Bogusław Kniaź – wiceprzewodniczący
 4. Marek Sobieszek – wiceprzewodniczący
 5. Ewelina Maj – członek
 6. Andrzej Kamiński – członek
 7. Iwona Popko – sekretarz

 

Komisja Sędziowska

 1. Andrzej Kamiński       – sędzia główny           – MOSiR Olecko

Komisja Odwoławcza Do Spraw Spornych

 1. Sędzia Główny Mistrzostw
 2. Dwie osoby spośród uczestników wybrane podczas losowania do gier pojedynczych.

Patronat Medialny Mistrzostw

 1. Miesięcznik Przegląd Geodezyjny
 2. Miesięcznik GEODETA

 

Prosimy o jak najszybsze (w terminie do dnia 31.07.2022 r.) zgłoszenia uczestników drogą e-mail pod adres suwalki@sgp.geodezja.org.pl (z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, rozmiaru koszulki okolicznościowej i danych do faktury) oraz o wnoszenie opłat w wysokości 450 zł w terminie do dnia 31.07.2022 r. lub 500 zł po 31.07.2022 r. na konto:

 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Suwałkach

mBank Company Net

84 1140 0026 0000 3522 2900 1016

 

 z dopiskiem: Szkolenie SGP połączone z Mistrzostwami Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym – wpłata za imię i nazwisko.

 

Więcej informacji w poniższym komunikacie:

Komunikat nr 1 XXXVIII Mistrzostw (PDF) >>>

Seminarium oraz Warsztaty Szkoleniowe >>>

 

Dodatkowych informacji udziela: Bogusław Kniaź, tel. 601 722 771.

 

W.K.