Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Data publikacji: 11.03.2014

Dnia 24 marca 2014 r. odbędzie się zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich,  w Warszawie, w Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Sala C (V piętro). Początek zebrania w pierwszym terminie o godzinie 11 00, w drugim terminie o godzinie 11 15. Tematyka planowanego zebrania obejmować będzie sprawy finansowe Stowarzyszenia Geodetów Polskich – zatwierdzenie wykonania budżetu za rok 2013 i zatwierdzenie planów finansowych na rok 2014. Członkowie Zarządu Głównego zajmą się również sprawami dotyczącymi Komisji i Sekcji Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Zostaną omówione sprawy bieżące; między innymi prace Zespółu roboczego do spraw opracowania koncepcji samorządu zawodowego geodetów i kartografów oraz możliwości udziału naszej branży, w tym Stowarzyszenia Geodetów Polskich, w programach operacyjnych 2014-2020.

W.K.