Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją– prośba o opinie

Data publikacji: 14.07.2016

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało z Ministerstwa Rozwoju założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją z prośbą o przekazanie opinii i uwag.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o uwagi i opinie, które należy składać do 29 lipca 2016 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adresy: prezes@sgp.geodezja.org.pl oraz sekretarz@sgp.geodezja.org.pl.

 

Projekt założeń ustawy (doc) >>>

Projekt założeń ustawy (pdf) >>>

Projekt założeń ustawy pismo przewodnie >>>

Projekt założeń ustawy OSR (doc) >>>

W.K.