Zapowiedź konferencji „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki”

Data publikacji: 24.10.2013

W związku z organizacją V Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki”, zachęcamy Państwa do wzięcia w niej udziału. Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie >>>.

Z poważaniem

dr inż. Przemysław Leń
e-mail: plen@wsie.edu.pl
mgr inż. Monika Balawejder
e-mail: balawejder@wsie.edu.pl
Katedra Katastru i Geodezyjnego Projektowania Przestrzeni
Wyższa Szkoła Inżynieryjno – Ekonomiczna w Rzeszowie
35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 40
III piętro, pokój 302
tel. 17 866 04 48