Zapowiedź konferencji nt. współczesnych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią

Data publikacji: 01.10.2013

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym ma zaszczyt poinformować i zaprosić do uczestnictwa w II Konferencji Naukowej n.t. „Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju”organizowanej w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiego w dniach 24 – 25 czerwca 2014 roku.