Zapraszamy do Gdańska …

Data publikacji: 18.03.2016

Na szkolenie nr 2, które w ramach obchodów 70-lecia gdańskiego oddziału SGP, odbędzie się 4 kwietnia br. (poniedziałek) Prowadzącym będzie kol. Mirosław Puzia nt. „Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa w świetle nowych zasad tworzenia, aktualizacji i udostępniania powiatowej bazy GESUT, bazy BDOT500 oraz mapy zasadniczej”.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Powiatowy GESUT oraz koordynacja usytuowania projektowanych sieci.
  • Baza BDOT500 oraz Mapa Zasadnicza, jako standardowe opracowanie kartograficzne.
  • Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa po zmianie PB.

Jednodniowe szkolenie przygotowane zostało, zarówno dla służby geodezyjnej i kartograficznej (administracji) stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego jak i dla wykonawców prac geodezyjno-kartograficznych oraz studentów.

Szkolenie zaplanowane zostało w czasie od godziny 9.00 do 15.00, zakończone wspólną dyskusją. Dyskusja ta pozwoli na rozwianie wątpliwości w sprawie najczęściej popełnianych błędów przez Wykonawców oraz Weryfikatorów prac geodezyjnych w PODGiK.

SZCZEGÓŁY:     http://gdansk.sgp.geodezja.org.pl/szkolenia/241-4-kwietnia-szkolenie-nr-2

ZAPRASZAMY:  www.bkg.geomatyka.eu

Ryszard Rus

W.K.