Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier, na temat: „Projekt e-Pionier: wsparcie budowy inteligentnych miast w Polsce”, 4-5 kwietnia 2019, Uniejów

Data publikacji: 06.03.2019

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier, na temat: „Projekt e-Pionier: wsparcie budowy inteligentnych miast w Polsce” skierowanej do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, osób reprezentujących instytucje publiczne, w tym przedstawicieli uczelni wyższych, jak również do przedsiębiorców i wszelkich interesariuszy skupiających się wokół tematyki Internetu Rzeczy.

 

                                               

 

Konferencja na temat: „Projekt e-Pionier: wsparcie budowy inteligentnych miast w Polsce”

Termin i miejsce: 4-5 kwietnia 2019, Uniejów

Strona konferencji, agenda  oraz rejestracja: https://atipionier.pl/uniejow/

Zakres tematyczny:
Konferencja ma zaktywizować środowiska publiczne do zgłaszania swoich postulatów  i problemów społeczno-gospodarczych, które mogłyby stanowić przedmiot prac rozwojowych Akceleratora Technologii Informatycznych PIONIER.

Celem konferencji jest również zapoznanie uczestników z rolą akceleratora oraz z korzyściami projektu grantowego dla administracji publicznej. Przedstawienie zasad rekrutacji  w ramach aktywizacji społeczności start-upowej oraz zachęcenie do współpracy z Zespołami Interdyscyplinarnymi.

Sesje referatowe będą poświęcone omówieniu realizowanych projektów między innymi dla Miasta Wałbrzych, gdzie podstawą opracowywanego rozwiązania – systemu informatycznego, jest koncepcja magistrali usług geoinformacyjnych. Centralnym elementem tego systemu będzie serwer informacji przestrzennej.

Konferencja skierowana jest do:
– przedstawicieli administracji publicznej;
– programistów i specjalistów dziedzinowych;
– naszych obecnych oraz przyszłych partnerów naukowych i technologicznych.

Planowana liczba uczestników 70

 

Serdecznie zapraszamy

P.I.