Zapraszamy na kurs przygotowawczy do egzaminu państwowego na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2, 4 i 5 – Olsztyn, kwiecień 2017 r.

Data publikacji: 16.03.2017

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Olsztynie uprzejmie informuje, że przedłuża termin zapisów na kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji w zakresach 1,2,4,5. Przewidywany termin rozpoczęcia kursu początek kwietnia 2017 r.

Koleżanki i Koledzy geodeci chcący wziąć udział w kursie proszeni są o przesłanie formularza zgłoszenia drogą mailową do Prezesa ZO SGP mgr inż. Marioli Gilskiej na adres gilska@wp.pl, w terminie do 31.03.2017 r. Koszt kursu 1 000 zł.

Więcej informacji o kursie >>>

Formularz zgłoszenia >>>

W.K.