Zapraszamy na kurs przygotowawczy do egzaminu państwowego na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2, 4 i 5 – Olsztyn, marzec 2016 r.

Data publikacji: 24.02.2016

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Olsztynie wraz z Zespołem Rzeczoznawców zamierza zorganizować w marcu 2016 roku kurs przygotowawczy do egzaminu państwowego na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2, 4 i 5.

Koleżanki i Koledzy geodeci chcący wziąć udział w kursie proszeni są o przesłanie formularza zgłoszenia drogą mailową do Prezesa ZO SGP mgr inż. Marioli Gilskiej na adres gilska@wp.pl , w terminie do 29.02.2016 r.

 

Więcej informacji o kursie >>>

Formularz zgłoszenia >>>

W.K.