Zaproszenie na Forum – Seminarium Geodetów woj. Kujawsko–Pomorskiego – kwiecień 2018

Data publikacji: 07.04.2018

Prezydium Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy, Kujawsko–Pomorska Szkoła Wyższa – Wydział Techniczny i Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, działający w imieniu Wojewody Kujawsko–Pomorskiego, zapraszają geodetów, zainteresowanych właściwym stosowaniem przepisów prawa geodezyjnego w praktyce zawodowej, do udziału w spotkaniu FORUM seminaryjnym, w dniu 14 kwietnia 2018 roku.

Celem FORUM jest, przekazanie wiedzy oraz twórcza wymiana poglądów pomiędzy administracją i wykonawstwem geodezyjnym, na temat najważniejszych problemów nurtujących środowisko geodezyjne w kraju i w naszym regionie.

Udział w forum jest bezpłatny

Forum – Seminarium Geodetów odbędzie się dnia 14 kwietnia 2018 roku, w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, przy ulicy ul. Piotrowskiego 12-14 (sala nr 301),

w czasie od godz. 10:00 do godz. 14:00.

 

Z wyrazami szacunku

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki

Inspektor Nadzoru Geodezyjnego

i Kartograficznego w Bydgoszczy

Robert Cieszyński

Dziekan Wydziału Technicznego

Kujawsko–Pomorskiej Szkoły Wyższej

w Bydgoszczy

Joanna Gęsikowska

Prezes Stowarzyszenia

Geodetów Polskich

Oddział w Bydgoszczy

Bolesław Krystowczyk

Zaproszenie >>>

Program Forum >>>

 

Informację przekazał:

Bolesław Krystowczyk 

W.K.