Zaproszenie na Konferencję nt.: 99. rocznica Powstania Wielkopolskiego, 98. rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego, Historyczne znaki graniczne na ziemiach polskich – Lusowo czerwiec 2017

Data publikacji: 17.06.2017

W dniu 24.06.2017 w Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie odbędzie się konferencja poświęcona omówieniu zagadnień Powstania Wielkopolskiego oraz delimitacji i demarkacji historycznych granic na Ziemiach Polskich oraz wpisania znaków granicznych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zaproszenie oraz Program – Lusowo 2017 >>>

Informację przekazał:

Waldemar Sztukiewicz

W.K.