Zaproszenie na konferencję nt.: Wpływ realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2017-2020 na gospodarowanie przestrzenią wiejską – stan obecny perspektywy”, 25 – 26 października 2017 r.

Data publikacji: 09.10.2017

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Towarzystwem Obszarów Wiejskich organizują w dniach 25 – 26 października 2017 r. konferencja nt.: „Wpływ realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2017-2020 na gospodarowanie przestrzenią wiejską – stan obecny perspektywy”. Program konferencji przewiduje szczegółową analizę praktycznej realizacji poszczególnych elementów działań, w pełnym nawiązaniu do uwarunkowań prawnych programowania i realizacji działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich oraz skutków gospodarowania przestrzenią wiejską w ramach realizacji PROW 2014-2020.

Podobna tematyka zostanie zaprezentowana drugiego dnia na warsztatach naukowych pt.: „Wykorzystanie wyników badań i doświadczeń w rozwoju i urządzaniu terenów rolnych”.

Udział w konferencji oraz w warsztatach naukowych, materiały i wyżywienie są bezpłatne. Koszty zakwaterowania i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Zgłoszenia udziału należy kierować na adres: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, Dział Upowszechniania i Wydawnictw, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, w terminie do dnia 20 października 2017 r., pocztą, faksem (nr 81 478 67 21) lub pocztą elektroniczną michalk@iung.pulawy.pl.

 

Konferencja IUNG zaproszenie >>>

Konferencja IUNG program 25 października 2017 r. >>>

Konferencja IUNG program 26 października 2017 r. >>>

W.K.