Zaproszenie na Konferencję nt.: „Wymiana danych pomiędzy rejestrami publicznymi”, 13-15 marca 2019 r., Ustroń.

Data publikacji: 05.02.2019

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Katowicach zaprasza na konferencję nt.: „Wymiana danych pomiędzy rejestrami publicznymi”, która odbędzie się w Ustroniu – hotel Jaskółka, w dniach 13-15 marca 2019 r.

Podczas tegorocznej konferencji uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać Głównego Geodety Kraju, przedstawicieli ministerstw, świata nauki, przedstawicieli firm oraz doświadczonych prelegentów w wykładach i dyskusjach dotyczących między innymi:

  • istotnych zmian w przepisach prawa,
  • wymiany danych pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a nową księga wieczystą,
  • przekształceń użytkowania wieczystego gruntów we własność – GRUNT TO WŁASNOŚĆ.

 

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.katowice.sgp.geodezja.org.pl/konferencje.

Pytania lub zgłoszenia prosimy kierować na adres: sgp.katowice.szkolenia@onet.pl

W.K.