Zaproszenie na konferencję organizowaną przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Katowicach oraz Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP, która odbędzie się w dniach 11-13 marca 2020 roku w Ustroniu

Data publikacji: 04.02.2020

 

”GEODEZJA – INFORMATYZACJA TYLKO TYLE CZY AŻ TYLE?„  Pod takim hasłem odbędzie się w Ustroniu konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Katowicach oraz Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP w dniach 11-13 marca 2020 roku, w Ustroniu – Hotel „Jaskółka”.

Geodezja – informatyzacja tylko tyle czy aż tyle?       

Problematyka tego wydarzenia będzie dotyczyła:
– istotnych zmian w przepisach prawa;
– nowej perspektywy funduszy unijnych (2021-2027) i finansowania w niej zadań z zakresu geodezji i kartografii;
– chmury rządowej i komercyjnej;
– e-usługi dla przestrzennych danych statystycznych – portal geostatystyczny;
– wykorzystania narzędzi usług publikowanych przez GUGiK;
– e-podgik przegląd rozwiązań w Polsce;
– problemów przy realizacji procedury modernizacji EGiB.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają pracowników jednostek administracji publicznej (urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych, a także wojewódzkich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) oraz wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Główny Geodeta Kraju, Marszałek Województwa Śląskiego i Burmistrz Ustronia. Patronat medialny objęła redakcja miesięcznika GEODETA i portalu Geoforum.pl. GEODEZJA oraz Przegląd Geodezyjny.

Szczegóły dotyczące konferencji dostępne w załącznikach poniżej. 

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Oddziału SGP w Katowicach

 

Załączniki:

Karta uczestnictwa Ustroń 2020 (pdf>) >>

Komunikat Ustroń 2020 (pdf) >>>

Oświadczenie jednostki (pdf) >>>

Program Ustroń 2020 (pdf) >>>

 P.I.