Zaproszenie na Krakowski GIS Day 2015 – 18 listopada 2015 r.

Data publikacji: 10.11.2015

Siódma edycja krakowskiego GIS Day odbędzie się 18 listopada 2015 r. i będzie przebiegać pod hasłem „Człowiek – Środowisko – Ryzyko”. Gospodarzem imprezy będzie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej.

Tematami przewodnimi tegorocznego wydarzenia będą: zarządzanie kryzysowe, człowiek w środowisku, a także bezpieczeństwo publiczne. Wspierając inicjatywę podjętą przez National Geographic Society oraz firmę Esri – popularyzacji systemów informacji geograficznej – organizatorzy przygotowali interesujące wystąpienia, warsztaty komputerowe, gry, w tym grę terenową oraz stoiska firm komercyjnych i kół naukowych. Ciekawymi atrakcjami będą przelot drona oraz prezentacja samochodu True Car. W Dniu GIS wezmą udział specjaliści z wielu dziedzin, którzy na co dzień wykorzystują systemy informacji geograficznej w swojej pracy.

Organizatorami wydarzenia są krakowskie uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Pedagogiczny, Politechnika Krakowska, oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją Krakowskiego Dnia GIS objął m.in. Wojewoda Małopolski oraz JM Rektor AGH Akademii Górniczo-Hutniczej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://gisday.agh.edu.pl/home/ oraz fanpage’u https://www.facebook.com/KrakowskiGisDay/

W.K.