Zaproszenie na kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1,2,4,5 w Olsztynie – październik 2014 r.

Data publikacji: 07.09.2014

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Olsztynie wspólnie z Zespołem Rzeczoznawców Zarządu Głównego zamierza zorganizować w październiku 2014 r. kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1,2,4,5.

Koleżanki i Koledzy geodeci chcący wziąć udział w kursie proszeni są o przesłanie formularza zgłoszenia drogą mailową do Prezesa ZO SGP mgr inż. Marioli Gilskiej na adres gilska@wp.pl, w terminie do 15.09.2014 r.

 

Więcej informacji o kursie >>>

Formularz zgłoszenia >>>

W.K.