Zaproszenie na seminarium i zebranie sprawozdawczo-wyborcze – Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji

Data publikacji: 24.04.2017

Zarząd Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji uprzejmie zaprasza na seminarium połączone z zebraniem sprawozdawczo – wyborczym PTFiT. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 maja 2017r. o godz. 11.00 w gmachu NOT-u w Warszawie, ul. Czackiego 3/5, sala „E” II piętro.

Program Zebrania

1. Otwarcie zebrania
2. Prezentacja naukowa
    Porównanie numerycznych modeli terenu pozyskanych z ultralekkich skanerów laserowych dedykowanych platformom BSL – Krzysztof Bakuła (Politechnika Warszawska)
    Doświadczenia MGGP Aero w zakresie przekazywania wyników prac fotogrametrycznych do zasobu – Jacek Siedlik (MGGP Aero)
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Sprawozdanie z działalności PTFiT w okresie 2013-2017 – Aleksandra Bujakiewicz
6. Uchwalenie absolutorium dla ustępującego Zarządu
7. Wybory władz PTFIT na kadencję 2017 – 2021

7.1. Wybór Przewodniczącego PTFIT
7.2. Wybór dwóch v-ce przewodniczących PTFIT
7.3. Wybór sekretarza PTFIT
7.4. Wybór pięciu korespondentów narodowych komisji ISPRS (koordynatorów współpracy)

8. Wolne wnioski
9. Zakończenie zebrania

Prosimy o wypełnienie ankiety, w której potwierdzić można swoją obecność zapisując się na listę pod poniższym linkiem, w którym należy podać imię nazwisko, adres mailowy, oraz formę przynależności do PTFiT, tj. czy jest formalnym członkiem należącym do Stowarzyszenia Geodetów Polskich (którego Oddziału SGP), lub sympatykiem PTFiT. W przypadku braku możliwości przybycia na zebranie wypełniając ankietę zaktualizować i potwierdzić można swoje dane kontaktowe celem skompletowania listy członków PTFIT.

https://goo.gl/forms/ZAMCNf6yYN5PDPF32

Osoby, które chciałyby wstąpić do Stowarzyszenia Geodetów Polskich, aby być formalnymi członkami PTFIT lub są członkami Stowarzyszenia Geodetów Polskich a chciałyby zapisać się do Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji proszone są kontakt mailowy ptfit@sgp.geodezja.org.pl z podaniem imienia i nazwiska oraz miejscowości wraz z afiliacją celem skontaktowania danej osoby z najbliższym oddziałem SGP, do którego można się zapisać.

Serdeczne pozdrowienia
w imieniu Zarządu PTFiT

Prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz

W.K.

Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji