Zaproszenie na Seminarium nt. „Granice w katastrze nieruchomości, w tym granice wód”, 28 listopada 2014 r. Warszawa

Data publikacji: 05.11.2014

Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zaprasza wszystkich zainteresowanych tematem „Granice w katastrze nieruchomości, w tym granice wód” na seminarium, które odbędzie dnia 28 listopada 2014 r. w Warszawie, w Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, sala C (V piętro), w godzinach 11 00 – 15 00. Koszt udziału w Seminarium 90 zł/osoba.

Program Seminarium:

Prof. Andrzej Hopfer –  Przewodniczący Sekcji

Wprowadzenie do seminarium.

Witold Radzio –  GUGiK

1. Planowane zmiany w zakresie przepisów dotyczących katastru nieruchomości.

2. Granica z ustaleń – status prawny granicy.

Ludmiła Pietrzak/Stanisław Cegielski – (SGP)

Granice – definicje – podstawowe procedury w przepisach prawa

Alicja Meusz – WINGiK Wrocław

Z jakimi granicami mamy do czynienia na terenie Dolnego Śląska.

Danuta Paluch  – WINGiK Kraków

Materiały źródłowe do ustalania granic na terenie byłego zaboru austriackiego.

Zenon Marzec –  SGP

Rozgraniczenie nieruchomości pokrytych wodami powierzchniowymi.

Jacek Uchański z zespołem – Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne

Problemy granic wód w aspekcie modernizacji katastru jako składnika ZSiN.

Dariusz Pręgowski – Powiat Warszawski Zachodni

Granice nieruchomości wykazywane w bazach EGiB – na przykładzie problemów występujących w powiecie warszawskim zachodnim.

 

Zaproszenie na Seminarium >>>

Zgłoszenie na Seminarium (pdf) >>>

Zgłoszenie na Seminarium (doc) >>>