Zaproszenie na szkolenie na temat: „ Użytki gruntowe – rola i problemy geodety oraz organu“, Zielona Góra, 05 września 2019 roku

Data publikacji: 01.08.2019

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Zielonej Górze wspólnie z Wydziałem Budownictwa,  Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na szkolenie  na temat: „ Użytki gruntowe – rola i problemy geodety oraz organu”, które odbędzie się w dniu 05 września 2019 r. (czwartek).

Miejsce  szkolenia: Uniwersytet Zielonogórski, Budynek A, ul. Profesora Zygmunta Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra.

Szkolenie jest adresowane do wykonawców prac geodezyjnych, administracji geodezyjnej i kartograficznej,   pracowników i studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ.

Szkolenie poprowadzi:  dr inż. Ludmiła Pietrzak – Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Redaktor Naczelna miesięcznika „Przegląd Geodezyjny”,   geodeta   uprawniony w  zakresach 1,2,3,5,6,7,   członek  Komisji  Kwalifikacyjnej   ds. uprawnień zawodowych   przy  GGK, rzeczoznawca   majątkowy,  doświadczony  wykładowca.

Przebieg szkolenia:
– czas szkolenia: 9.00  –  15.00;
– rejestracja uczestników: 8.30  –    9.00;
– w trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa, na zakończenie dyskusja.

Dodatkowych informacji udzielają:   Bożena  Szymańska   tel.    603 304 458  i   Krzysztof  Konarski,  tel.  605 831 770    e-mail: kis@data.pl

Uczestnicy szkolenia  będą mieli  możliwość  parkowania na miejscach  parkingowych  Uniwersytetu.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
200 zł – dla członków SGP, którzy mają opłacone składki;
280 zł – dla każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu wg. załączonego poniżej: „FORMULARZA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU” wyłącznie  pocztą   elektroniczną na  adres:   kis@data.pl    do dnia 21 sierpnia 2019 r.

Faktury  i  zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu  uczestnicy  otrzymają   po  zakończeniu  szkolenia.

Załączniki:

Zaproszenie i program szkolenia (pdf) >>>
FORMULARZ UCZESTNICTWA W SZKOLENIU (doc) >>>
FORMULARZ UCZESTNICTWA W SZKOLENIU (pdf) >>>  

 

Serdecznie zapraszamy

Prezes  Oddziału  SGP w  Zielonej Górze
Andrzej  Betka

P.I.