Zaproszenie na szkolenie online na temat: „ASPEKTY PRAWNE, TECHNICZNE I WYKONAWCZE ZASTOSOWANIA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (BSP) W POMIARACH GEODEZYJNYCH”, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 roku

Data publikacji: 01.06.2020

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich zaprasza na szkolenie online na Platformie Zoom Meeting.

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia są dostępne pod adresem:

https://sgp.geodezja.org.pl/konferencje-i-szkolenia/szkolenia-4/755-szkolenie-online-w-dniu-18-czerwca-2020-roku-na-temat-aspekty-prawne-techniczne-i-wykonawcze-zastosowania-bezzalogowych-statkow-powietrznych-bsp-w-pomiarach-geodezyjnych

Serdecznie zapraszamy

P.I.