Zaproszenie na szkolenie online w dniu 3 sierpnia 2020 roku na temat: „Geodezyjna obsługa inwestycji po nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy Prawo Budowlane, w tym rozporządzenie w sprawie standardów technicznych”

Data publikacji: 06.07.2020

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich zaprasza na szkolenie online na Platformie Zoom Meeting.

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia są dostępne pod adresem:

https://sgp.geodezja.org.pl/konferencje-i-szkolenia/szkolenia-4/766-szkolenie-online-w-dniu-3-sierpnia-2020-roku-na-temat-geodezyjna-obsluga-inwestycji-po-nowelizacji-ustawy-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne-oraz-ustawy-prawo-budowlane

Serdecznie zapraszamy

P.I.