Zaproszenie na szkolenie online na temat: „Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – najważniejsze zmiany po 31 lipca 2020 r. oraz najważniejsze zapisy w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18.08 2020 r. w sprawie standardów technicznych w

Data publikacji: 22.08.2020

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Rzeszowie zapraszają na szkolenie online na Platformie Zoom Meeting.

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia są dostępne pod adresem:

 

https://www.sgp.geodezja.org.pl/konferencje-i-szkolenia/szkolenia-4/786-szkolenie-online-w-dniu-9-wrzesnia-2020-roku-na-temat-nowelizacja-ustawy-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne-najwazniejsze-zmiany-po-31-lipca-2020-r-oraz-najwazniejsze-zapisy-w-rozporzadzeniu-ministra-rozwoju-z-dnia-18-08-2020-r-w-sprawie-standardow-technicznych-wykonywania-prac-geodezyjnych

 

Serdecznie zapraszamy

W.K.