Zaproszenie na szkolenie online na temat: „Zmian przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – aspekty praktyczne”, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2020 roku

Data publikacji: 02.06.2020

Szkolenie realizujemy tak samo jak nasze szkolenia stacjonarne, ale zamiast sali szkoleniowej do prezentacji materiału i kontaktu z uczestnikami szkolenia wykorzystujemy platformę ZoomMeeting. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje/zapisy na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania wykładowcy, jak również zadawać pytania głosowe. 

Szkolenie poprowadzi dr Krzysztof Sobieralski: 
– doktor habilitowany nauk prawnych oraz Kierownik Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, członek międzyresortowego zespołu ds. reformy KPA i ustawy egzekucyjnej, doświadczony trener specjalizujący się w tematyce prawa administracyjnego, wykładowca na podyplomowych studiach egzekucji administracyjnej, autor komentarza do KPA oraz licznych artykułów dot. egzekucji administracyjnej, bardzo wysoko oceniany na dotychczasowych szkoleniach, doskonale zorientowany w specyfice podmiotów podlegających KPA, autor wielu pozycji książkowych. 

Szczegółowy program szkolenia: 
• Zmiany w zakresie czynności wierzyciela;
• Zmiany w zakresie ogólnego postępowania egzekucyjnego; 
• Opłata manipulacyjna po nowelizacji; 
• Koszty postępowania egzekucyjnego – zmiany w zakresie kosztów; 
• Egzekucja kosztów postępowania egzekucyjnego – po nowelizacji; 
• Odpowiedzialność wierzyciela za koszty postępowania egzekucyjnego; 
• Ulgi w zakresie kosztów postępowania egzekucyjnego;
• Znaczenie ustawy o finansach publicznych dla egzekucji administracyjnej – po nowelizacji;
• K.p.a. i jego wpływ na egzekucję administracyjną; 
• Czynności „przedegzekucyjne” wierzyciela;
• Należności publicznoprawne i należności cywilnoprawne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (art. 60 i 66 ustawy); 
• Przedawnienie należności publicznoprawnych w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych; 
• Odpowiednie stosowanie przepisów kpa i Ordynacji podatkowej w postępowaniu egzekucyjnym; 
• Podstawy prawne egzekucji administracyjnej (ich istnienie, ważność, prawidłowość i wykonalność) – decyzja, postanowienie, deklaracja, zgłoszenie, orzeczenie, przepis prawa; 
• Zobowiązany a odpowiedzialny (reprezentacja, pełnomocnictwo, przedstawicielstwo); 
• Organ egzekucyjny; 
• Upomnienie. Zasada zagrożenia;
• Tytuł wykonawczy – jego elementy i prawidłowość wypełniania; 
• Tytuły wykonawcze pochodzące od państwa członkowskiego oraz państwa trzeciego; 
• Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym; 
• Zażalenie; 
• Skarga na czynności egzekucyjne i na przewlekłość postępowania egzekucyjnego;
• Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego; 
• Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej oraz dwóch egzekucji administracyjnych; 
• Grzywna w celu przymuszenia; 
• Przerwanie toku postępowania egzekucyjnego. 

Szkolenie odbędzie się 17 czerwca 2020 r. w godz. 9:30-15:30 na platformie Zoom Meeting, www.zoom.us

W dniu szkolenia uczestnicy otrzymają na podany adres poczty elektronicznej link do szkolenia, który należy wpisać w adresie przeglądarki elektronicznej. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia.

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia wraz z opisem jak zapisać się na szkolenie są dostępne pod adresem:
https://sgp.geodezja.org.pl/konferencje-i-szkolenia/szkolenia-4/757-szkolenie-online-w-dniu-17-czerwca-2020-roku-na-temat-zmian-przepisow-ustawy-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji-aspekty-praktyczne

Dodatkowych informacji udziela: 
Jarosław Ursyn-Szantyr, e-mail: jaroslaw.ursyn-szantyr@dbgitr.pl, tel.: 502 024 298. 

Serdecznie zapraszamy
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu 

                                                                                                                                                                                         P.I.