Zaproszenie na szkolenie online na temat: „Zmian przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – aspekty praktyczne”, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2020 roku

2020.06.02

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich wraz ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu zaprasza na szkolenie online na Platformie Zoom Meeting.

Szkolenie realizujemy tak samo jak nasze szkolenia stacjonarne, ale zamiast sali szkoleniowej do prezentacji materiału i kontaktu z uczestnikami szkolenia wykorzystujemy platformę ZoomMeeting. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje/zapisy na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania wykładowcy, jak również zadawać pytania głosowe. 

Szkolenie poprowadzi dr Krzysztof Sobieralski: 
– doktor habilitowany nauk prawnych oraz Kierownik Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, członek międzyresortowego zespołu ds. reformy KPA i ustawy egzekucyjnej, doświadczony trener specjalizujący się w tematyce prawa administracyjnego, wykładowca na podyplomowych studiach egzekucji administracyjnej, autor komentarza do KPA oraz licznych artykułów dot. egzekucji administracyjnej, bardzo wysoko oceniany na dotychczasowych szkoleniach, doskonale zorientowany w specyfice podmiotów podlegających KPA, autor wielu pozycji książkowych. 

Szczegółowy program szkolenia: 
• Zmiany w zakresie czynności wierzyciela;
• Zmiany w zakresie ogólnego postępowania egzekucyjnego; 
• Opłata manipulacyjna po nowelizacji; 
• Koszty postępowania egzekucyjnego – zmiany w zakresie kosztów; 
• Egzekucja kosztów postępowania egzekucyjnego – po nowelizacji; 
• Odpowiedzialność wierzyciela za koszty postępowania egzekucyjnego; 
• Ulgi w zakresie kosztów postępowania egzekucyjnego;
• Znaczenie ustawy o finansach publicznych dla egzekucji administracyjnej – po nowelizacji;
• K.p.a. i jego wpływ na egzekucję administracyjną; 
• Czynności „przedegzekucyjne” wierzyciela;
• Należności publicznoprawne i należności cywilnoprawne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (art. 60 i 66 ustawy); 
• Przedawnienie należności publicznoprawnych w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych; 
• Odpowiednie stosowanie przepisów kpa i Ordynacji podatkowej w postępowaniu egzekucyjnym; 
• Podstawy prawne egzekucji administracyjnej (ich istnienie, ważność, prawidłowość i wykonalność) – decyzja, postanowienie, deklaracja, zgłoszenie, orzeczenie, przepis prawa; 
• Zobowiązany a odpowiedzialny (reprezentacja, pełnomocnictwo, przedstawicielstwo); 
• Organ egzekucyjny; 
• Upomnienie. Zasada zagrożenia;
• Tytuł wykonawczy – jego elementy i prawidłowość wypełniania; 
• Tytuły wykonawcze pochodzące od państwa członkowskiego oraz państwa trzeciego; 
• Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym; 
• Zażalenie; 
• Skarga na czynności egzekucyjne i na przewlekłość postępowania egzekucyjnego;
• Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego; 
• Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej oraz dwóch egzekucji administracyjnych; 
• Grzywna w celu przymuszenia; 
• Przerwanie toku postępowania egzekucyjnego. 

Szkolenie odbędzie się 17 czerwca 2020 r. w godz. 9:30-15:30 na platformie Zoom Meeting, www.zoom.us

W dniu szkolenia uczestnicy otrzymają na podany adres poczty elektronicznej link do szkolenia, który należy wpisać w adresie przeglądarki elektronicznej. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia.

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia wraz z opisem jak zapisać się na szkolenie są dostępne pod adresem:
https://sgp.geodezja.org.pl/konferencje-i-szkolenia/szkolenia-4/757-szkolenie-online-w-dniu-17-czerwca-2020-roku-na-temat-zmian-przepisow-ustawy-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji-aspekty-praktyczne

Dodatkowych informacji udziela: 
Jarosław Ursyn-Szantyr, e-mail: jaroslaw.ursyn-szantyr@dbgitr.pl, tel.: 502 024 298. 

Serdecznie zapraszamy
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu 

                                                                                                                                                                                         P.I.