Zaproszenie na szkolenie „Ustalanie linii brzegu, Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami”, 8 października 2015 r., Olsztyn

Data publikacji: 17.09.2015

Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Olsztynie zaprasza na szkolenie „Ustalanie linii brzegu, Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami”, które dobędzie się 8 października 2015 r., w Olsztynie, Sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Pl. Bema 5.

Zakres szkolenia:

  1. Linia brzegu – definicja, przepisy regulujące.
  2. Ustalanie linii brzegu – etapu procesu ustalania linii brzegu, wytyczne ustawowe.
  3. Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.
  4. Geodezyjne rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.
  5. Wpływ linii brzegu na ewidencję gruntów i budynków.
  6. Linia brzegu w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
  7. Wpływ linii brzegu na prawo własności gruntów.
  8. Dokumentacja Geodezyjna z ustalania linii brzegu.
  9. Dokumentacja Geodezyjna z projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.
  10. Orzecznictwo Sądów.

 

Prowadzący szkolenie:

Krzysztof Kowalski – geodeta, Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@sgp.geodezja.org.pl lub faxem na: (22) 827 72 25.

 

Zaproszenie na szkolenie >>>

Zgłoszenie na szkolenie (doc) >>>

Zgłoszenie na szkolenie (pdf) >>>

W.K.