Zaproszenie na szkolenie w Lublinie nt „Wybrane zagadnienia związane z pracami geodezyjnymi mającymi znaczenie dla prawidłowości prowadzenia rejestru EGiB oraz RODO w geodezji i kartografii.

Data publikacji: 17.04.2018

 

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Lublinie wraz z Ośrodkiem Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP zaprasza na szkolenie na tematy :

  • Wybrane zagadnienia związane z pracami geodezyjnymi mającymi znaczenie dla prawidłowości prowadzenia rejestru EGiB.
  • RODO w geodezji i kartografii.

 

Szkolenie poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak.

Szkolenie odbędzie się 22 maja 2018 r., w godzinach 9:00-15:00, w Centrum Konferencyjnym „Fiesta” w Lublinie, ul. B. Prusa 8.

Program:

  1. Problemy związane z różnicami w definicjach budynku.
  2. Powiązanie funkcji budynków z użytkiem gruntowym.
  3. Użytki w procesie modernizacji egib oraz w geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (grunty zabudowane rolne i grunty zabudowane zurbanizowane, grunty przeznaczone pod zabudowę, rowy, drogi,…).
  4. Wody płynące po 1.01.2018 r.
  5. Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione, siedliska na użytkach leśnych.
  6. Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Użytek Bp a tyczenie geodezyjne.
  7. Najczęstsze błędy popełniane w procesie modernizacji po stronie wykonawcy i zamawiającego.
  8. RODO – najistotniejsze zmiany obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie zasad ochrony danych osobowych w kontekście geodezji i kartografii.

Zaproszenie na szkolenie >>>

Karta zgłoszenia na szkolenie >>>

Kontakt: Piotr Strojny tel. 502024949, sgp.lublin@gmail.com

W.K.