Zaproszenie na XVII Konferencję Naukowo – Techniczną z cyklu „KATASTER NIERUCHOMOŚCI” – Kalisz 2014

Data publikacji: 13.08.2014

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Komitet Geodezji PAN Sekcja Informacji i Gospodarki Przestrzennej oraz Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Kaliszu zapraszają na XVII Konferencję Naukowo – Techniczną z cyklu „KATASTER NIERUCHOMOŚCI” – Kalisz, 11-12 września 2014 r.

Nie trzeba nikogo przekonywać, czym jest i jakie ma znaczenia dla gospodarki i obywateli dobrze prowadzony, zawierający wiarygodne i na bieżąco aktualizowane dane kataster nieruchomości. Niezmiernie jednak trudno o aktualny kataster w sytuacji ciągłych zmian prawa, nie tylko geodezyjnego.

Mając na uwadze ciągłe zmiany prawa wiążące się z ewidencją gruntów i budynków i pewne doświadczenie z jej prowadzeniem (ostatnia duża zmiana Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 29.11.2013 r.) i uwzględniając kolejną zmianę w Prawie geodezyjnym i kartograficznym z 5.06.2014 r. dotyczącą ewidencji gruntów i budynków, jako systemu informacyjnego zapewniającego gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami” – oraz mając na uwadzecoraz więcej problemów związanych z jej prowadzeniem, konieczne są tematyczne konferencje omawiające wszystkie aspekty związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków.

Dlatego organizatorzy podjęli się organizacji kolejnej konferencji, na której będą omawiane wszystkie problemy związane z ewidencją gruntów i budynków, w tym problemy z jej modernizacją i aktualizacją, prowadzoną zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi.

Wykładom i prelekcjom towarzyszyć będą dyskusje, które mamy nadzieję pozwolą na sformułowanie wniosków odnoszących się do wielu spraw istotnych dla sprawniejszego pełnienia zadań stawianych przed ewidencją gruntów i budynków (katastrem nieruchomości).

Tematy, które będą prezentowane i omawiane na konferencji:

 • Nowe regulacje prawne dla potrzeb katastru.
 • Analiza nowych regulacji prawnych w zakresie opłat za udostępnianie PZGiK.
 • Budynek jako obiekt bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
 • Problematyka katastru nieruchomości na tle przemian prawnych, organizacyjnych i technologicznych.
 • Analiza przydatności danych z katastru nieruchomości dla gospodarki nieruchomościami.
 • Udostępnianie informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości w świetle aktualnych przepisów prawa na przykładzie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 • Pozyskiwanie danych ewidencyjnych dotyczących budynków w świetle nowych uregulowań prawnych.
 • Potrzeba nowych uregulowań prawnych dot. własności i współwłasności na przykładzie Kanady /Alberta/ i Polski /Wielkopolska/.
 • Kataster wodny w świetle nowych i istniejących uregulowań prawnych.
 • Konsekwencje zmian przepisów, spojrzenie obiektowe, konwersje baz danych.
 • Proponowana technologia przejścia z dotychczasowej ewidencji gruntów i budynków do nowych przepisów wykonawczych.
 • Koncepcja modelowego ujęcia katastru 3D w Polsce. 

 

Organizatorzy zapewniają w ramach każdej sesji możliwość zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Przewiduje się też dyskusję panelową z udziałem Głównego Geodety Kraju podsumowującą konferencję.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki, administracji i wykonawstwa, bo tylko wspólne spojrzenie na tak ważne problemy może dać dobre rezultaty.

 

Kalisz 2014 komunikat nr 2 >>>

Kalisz 2014 program szczegółowy >>>

Kalisz 2014 zgłoszenie doc >>>

Kalisz 2014 zgłoszenie pdf >>>

Kalisz 2014 oświadczenie jednostki doc >>>

Kalisz 2014 oświadczenie jednostki pdf >>>

Kalisz 2014 baza noclegowa pdf >>>

 

W.K.