Zaproszenie na XVII Konferencję Naukowo – Techniczną w Kaliszu

Data publikacji: 22.05.2014

 

W dniach 11-12 września  2014 r. odbędzie się w Kaliszu kolejna XVII Konferencję Naukowo – Technicznej na temat: Kataster Nieruchomości „Ocena zmian wprowadzonych nowymi uregulowaniami prawnymi”. Organizatorami Konferencji są: Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Komitet Geodezji PAN Sekcja Informacji i Gospodarki Przestrzennej oraz Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Kaliszu.

Konferencja w Kaliszu w roku 2014 poświęcona zostanie nowym regulacjom prawnym w zakresie katastru nieruchomości, a szczególnie zmienionemu Rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków i zmienianemu Rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych.

W tematach konferencji poruszone zostaną również wzajemne relacje pomiędzy przepisami prawa w zakresie katastru nieruchomości i ich wpływ na pracę administracji i wykonawstwa geodezyjnego.

Konferencja odbędzie się po ustanowieniu nowych przepisów prawa w zakresie opłat za udostępnianie Zasobu geodezyjnego i kartograficznego i temu tematowi również będzie poświęcona jedna z sesji.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w Konferencji. W geodezji i kartografii następuję wiele zmian – technicznych i prawnych. Wymiana wiedzy i poglądów w tym zakresie jest nieodzowna, zwłaszcza, gdy nowych przepisów jest znaczna ilość, a te same przepisy są różnie interpretowane.

Wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką zapraszamy do Kalisza.

 

Zaproszenie na Konferencję >>>

Zgłoszenie na Konferencję (pdf) >>>

Zgłoszenie na Konferencję (doc) >>>

Oświadczenie jednostki (pdf) >>>

Oświadczenie jednostki (doc) >>>

Baza noclegowa >>>

W.K.