Zebranie Zarządu Oddziału w Białymstoku 13 grudnia 2013r.

Data publikacji: 25.11.2013

SGP. L. dz. – 84 /2013                                                                                                                     Białystok, dnia 18.11.2013r.

Koleżanki i Koledzy Członkowie SGP

Zgodnie z § 46 pkt 2 Statutu SGP oraz § 8 Regulaminu Zarządu Oddziału zawiadamiam,
że w dniu 13 grudnia 2013r. (piątek) odbędzie się otwarte zebranie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Białymstoku.

Początek: godz. 10:00

Miejsce: Sala Konferencyjna Domu Technika w Białymstoku ul.M.Skłodowskiej-Curie 2

Proponowany porządek zebrania

Część I – godz. 10:00

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wręczenie odznaczeń, dyplomów i legitymacji członkowskich SGP.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  4. Informacja o pracy Prezydium Zarządu Oddziału za okres 27.09.2013 do 13.12.2013.
  5. Realizacja planu pracy za rok 2013 i projekt na rok 2014.
  6. Sprawy organizacyjno-statutowe.
  7. Przyjęcia, przeniesienia,skreślenia członków.
  8. Sprawy różne i wniesione.
  9. Zakończenie zebrania.

Część II – godz. 12:00

Podsumowanie działalności służby geodezyjno-kartograficznej woj.podlaskiego za rok 2013 i zamierzenia na rok 2014

– mgr inż Marian Brożyna – Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku

– inż. Anna Rakieć – Geodeta Województwa Podlaskiego

Dyskusja

Część III – godz. 13:30

Opłatek geodetów woj.podlaskiego z udziałem ks. Kapelana Alfreda Butwiłowskiego.

Obecność członków Z.O.SGP obowiązkowa.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu szersze grono Kolegów i Koleżanek, nie tylko członków Stowarzyszenia.

     SEKRETARZ                                                                                PREZES

   Zarządu Oddziału                                                             Zarządu Oddziału SGP

Andrzej Gierasimowicz                                                           Czesław Bartoszewicz

DW