Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Kraków, 16 września 2017 r.

Data publikacji: 19.09.2017

Pierwsze, w kadencji 2017-2021, zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich odbyło się w Krakowie 16 września 2017 r. Jeszcze w poprzedniej kadencji Kol. Elżbieta Biel zaproponowała, a Zarząd Główny SGP wyraził na to zgodę, aby pierwsze zebranie Zarządu po Zjeździe Delegatów odbyło się w Krakowie, po uroczystościach związanych z obchodami Jubileuszu 70-lecia Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Krakowie.

Przyjęcie tej propozycji dało możliwość wielu członkom Zarządu Głównego uczestniczenia w Jubileuszu, który odbył się 15 września 2017 r. Na zaproszenie Koleżanek i Kolegów z Krakowa w uroczystościach uczestniczyło wielu gości w tym Prezydent Miasta Krakowa Pan Jacek Majchrowski, który został uhonorowany Medalem „Amigo Socjetas”. Wiele zasłużonych Koleżanek i Kolegów z Krakowa zostało podczas uroczystości wyróżnionych Honorowymi Odznakami Stowarzyszenia, Diamentowymi, Złotymi i Srebrnymi.

Zobacz życzenia Oddziału SGP Łódź dla Jubilata >>>

Zebranie Zarządu Głównego odbyło się 16 września 2017 r. Zgromadzeni dokonali wyboru Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Na wniosek Prezesa Kol. Janusza Walo Zarząd Główny dokonał wyboru 4 wiceprezesów i skarbnika. Stąd zgodnie ze Statutem SGP w skład Prezydium Zarządu Głównego na kadencję 2017-2021 weszli:

Janusz Walo – Prezes

Krzysztof Bakuła – Wiceprezes

Anna Kowalewska – Wiceprezes

Jan Łopaciuk – Wiceprezes

Ludmiła Pietrzak – Wiceprezes

Izabela Pawłowska – Skarbnik

Włodzimierz Kędziora – Sekretarz Generalny

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich powołał również następujące główne komisje i ich przewodniczących:

Główna Komisja ds. Etyki Zawodowej
Jerzy Barański – Przewodniczący

Główna Komisja ds. Historii i Tradycji
Ryszard Rus – Przewodniczący

Główna Komisja ds. Kształcenia Zawodowego
Małgorzata Buśko – Przewodnicząca

Główna Komisja ds. Legislacji
Alicja Meusz – Przewodnicząca

Główna Komisja ds. Młodzieży i Promocji
Przemysław Janik – Przewodniczący

Główna Komisja ds. Odznaczeń
Andrzej Oruba – Przewodniczący

Główna Komisja Statutowo-Regulaminowa
Marian Brożyna – Przewodniczący

Główna Komisja ds. Współpracy Zagranicznej
Andrzej Pachuta – Przewodniczący

Główna Komisja ds. Zawodu
Tadeusz Wilczewski- Przewodniczący

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Alicja Kulka – Przewodnicząca

W.K.