Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Warszawa, 11 września 2018 r.

Data publikacji: 13.09.2018

11 września 2018 r. w budynku NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie odbyło się 5 tej kadencji zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego, przewodniczący Komisji Głównych, sekcji i klubów a także Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz zaproszeni goście.

 

Na wstępie Prezes SGP Kol. Janusz Walo poprosił o uczczenie pamięci zmarłego, Członka Honorowego SGP prof. dr hab. inż. Zdzisława Adamczewskiego, a także przekazał rodzinie zmarłego serdeczne wyrazy współczucia.

Pierwszym, jakże aktualnym i ważnym tematem zabrania było omówienie organizacji Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Roku Polskiej Geodezji zaplanowane na 25 stycznia 2019 r. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu Kol. Alicja Kulka przedstawiła zebranym propozycję programu obchodów Jubileuszu a także przedstawiła stan zaawansowania realizacji inicjatyw związanych z Jubileuszem m.in.:

  • wystąpienie do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy o Patronat Honorowy nad Jubileuszem,
  • wystąpienie do Sejmu RP o podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Polskiej Geodezji,
  • wystąpienie do Narodowego Banku Polskiego o emisję monety okolicznościowej,
  • postęp prac nad realizacją filmu opisującego historię SGP,

Kol. Ryszard Rus omówił postęp prac nad wydaniem Historii Stowarzyszenia Geodetów Polskich a Kol. Zdzisław Dworakowski organizację Balu Jubileuszowego.

Nie mniej ważnymi tematami była informacja z poszczególnych Oddziałów o organizowanych, jak corocznie w pierwszy weekend września, Dniach Geodety, oraz o planowanych przez poszczególne Oddziały SGP na miesiąc wrzesień seminariach, konferencjach i szkoleniach.

Ważną inicjatywą są podjęte przez Prezydium Zarządu SGP prace zmierzające do utworzenia „Ośrodka Mediatorów”  w ramach rozszerzonej działalności statutowej.

Prezydium Zarządu przedstawiło Zarządowi wyniki finansowe za I półrocze 2018 r., a także propozycję rozszerzenia oferty szkoleniowej SGP.

Prezes SGP Kol. Janusz Walo przekazał informację o spotkaniu przedstawicieli SGP z delegacją Europejskiej Organizacji Geodezyjnej CLGE – European Geodetic Surveyors, która zaprosiła Stowarzyszenie Geodetów Polskich do wstąpienia w szeregi tej Organizacji. Spotkanie to jest w dużej mierze zasługą Kol. Ludmiły Pietrzak, działającej aktywnie w FIG.

Prezes SGP Kol. Janusz Walo podziękował wszystkim członkom Zarządu Głównego, przewodniczącym Komisji Głównych, sekcji i klubów za dobrą pracę a także serdecznie  podziękował Członkom Honorowym SGP i Gościom za udział w zebraniu Zarządu Głównego SGP.

Tekst Barbara Kosińska – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Geodetów Polskich

W.K.