Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich 30 września 2014 r.

Data publikacji: 02.10.2014

Dnia 30 września 2014 r. odbyło się zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, w Warszawie, w Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5. Przybyłych powitał Prezes Stanisław Cegielski podziękował za przyjęcie zaproszenia na spotkanie: profesorom: Zdzisławowi Adamczewskiemu, Bogdanowi Neyowi, Wojciechowi Wilkowskiemu oraz reprezentującemu Głównego Geodetę Kraju Witoldowi Radzio. Przywitał Członków Honorowych SGP z Jerzym Piotrowskim. Przed rozpoczęciem obrad medal SGP „W dowód uznania” uroczyście wręczono Mieczysławowi Gabryszewskiemu. Podczas zebrania omówiono działalność Stowarzyszenia w okresie od czerwca br.: wydarzenia, które się w tym czasie odbyły – konferencje, szkolenia, wycieczki, rajd goniometru…, dyskutowano na temat nowych unormowań prawnych w geodezji, kontynuowano sprawę włączenia się ZG SGP w dyskusję o samorządzie zawodowym geodetów.

 

  Obszerniejsza relacja >>>

 Informacje i zdjęcia Stanisław Marcin Wiliński 

W.K.