Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich 30 września 2014 r.

2014.10.02

Dnia 30 września 2014 r. odbyło się zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Dnia 30 września 2014 r. odbyło się zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, w Warszawie, w Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5. Przybyłych powitał Prezes Stanisław Cegielski podziękował za przyjęcie zaproszenia na spotkanie: profesorom: Zdzisławowi Adamczewskiemu, Bogdanowi Neyowi, Wojciechowi Wilkowskiemu oraz reprezentującemu Głównego Geodetę Kraju Witoldowi Radzio. Przywitał Członków Honorowych SGP z Jerzym Piotrowskim. Przed rozpoczęciem obrad medal SGP „W dowód uznania” uroczyście wręczono Mieczysławowi Gabryszewskiemu. Podczas zebrania omówiono działalność Stowarzyszenia w okresie od czerwca br.: wydarzenia, które się w tym czasie odbyły – konferencje, szkolenia, wycieczki, rajd goniometru…, dyskutowano na temat nowych unormowań prawnych w geodezji, kontynuowano sprawę włączenia się ZG SGP w dyskusję o samorządzie zawodowym geodetów.

 

  Obszerniejsza relacja >>>

 Informacje i zdjęcia Stanisław Marcin Wiliński 

W.K.