Zebranie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy 7 września 2015 r.

Data publikacji: 18.09.2015

W dniu 7 września 2015 r. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy. Prezes Bolesław Krystowczyk otwierając spotkanie, przedstawił gości: Bolesława Cieszyńskiego prezesa SGP w Toruniu, Jana Kuźmińskiego wiceprezesa SGP w Toruniu, prof. Edwarda Kujawskiego, Stanisława Marcina Wilińskiego Członka Honorowego SGP, członka Zarządu Głównego; powitał obecnych z Dariuszem Cieślakiem przewodniczącym Koła SGP w Żninie oraz Krzysztofem Narewskim przewodniczącym Koła SGP we Włocławku. Zaproponował, aby obrady poprowadzić zgodnie z porządkiem podanym w zaproszeniu na zebranie.

W zebraniu uczestniczyli: Henryk Siuda, Stanisław Marcin Wiliński, Bolesław Krystowczyk, Jerzy Chylewski, Krzysztof Narewski, Zbigniew Grzanka, Jerzy Gill, Beata Startek, Robert Cieszyński, Bronisław Węglarz, Jan Kuźmiński, Bolesław Cieszyński, Maciej Lewandowska, Urszula Tomczak, Zenon Miętkiewicz, Romuald Gill, Ryszard Cieszyński, Hieronim Czarnowski, Dariusz Cieślak, prof. Edward Kujawski, Ryszard Krzyżanowski, Grzegorz Pilarski, Grzegorz Marzol, Jarosław Kaszewski.

 

  

Obszerniejsza relacja >>>

Informacje i zdjęcia Stanisław Marcin Wiliński. 

W.K.