Zespół do zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Data publikacji: 11.07.2018

        Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski  zarządzeniem z dnia 4 lipca 2018 r. powołał Zespół do zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

        W szesnastoosobowym składzie zespołu znalazło się pięć osób rekomendowanych Prezesowi GUGIK przez Polskie Towarszystwo Fotogrametrii i Teledetekcji,  sekcję naukową SGP, reprezentujących aktywnych członków środowiska wykonawców i nauki. W składzie Zespołu, któremu przewodniczy Piotr Woźniak, dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK, znaleźli się:  prof. Zdzisław Kurczyński (Politechnika Warszawska), prof. Krystian Pyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), dr inż. Krzysztof Bakuła (Politechnika Warszawska), Jacek Siedlik (MGGP Aero) oraz Jacek Uchański (WPG SA). Pozostałe osoby w Zespole to sześciu pracowników GUGIK czynnie zajmujących się danymi  fotogrametrycznymi (Adam Andrzejewski, Michał Klusek, Monika Michalak, Ryszard Bojarski, Anna Bober, Mariusz Maciak) oraz czterech przedstawicieli firm: Mirosław Guzik (Geoxy), Marta Sieczkiewicz (Gispro), Jacek Jarząbek (Geomar) oraz Jakub Krawczyk (OPEGIEKA).

        W Zarządzeniu wspomniano, iż Zespół może zostać poszerzony o osoby wskazane przez Przewodniczącego. Jest to o tyle istotne, że Zespół zmierzyć się będzie musiał nie tylko z Rozporządzeniem z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu, które od kilku lat zaczęło tracić na aktualności w  kontekście rozwoju technologicznego fotogrametrii, ale także nie ominie zapewne innych tematów związanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających oraz kwestii uprawnień zawodowych z zakresu fotogrametrii. Tematyka może zatem wymagać szerszych konsultacji i udziału. Zaproszenie dla przedstawicieli SGP z PTFIT do rekomendowania członków do ww. Zespołu było efektem aktywności tej sekcji naukowej SGP oraz przekazania w dniu 20 grudnia 2017 r. opracowania opisującego standardy wykonywania ortofotomapy z danych lotniczych. Spotkanie inicjujące prace Zespołu odbędzie się już 13 lipca 2018 r.

Opracowane na podstawie Zarządzenia GGK z dnia 4 lipca 2018

 

 

K.B.