Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Geodetów Polskich zaprasza na jedyne w tym roku szkolenie na temat: „Wspólnoty gruntowe w świetle nowego stanu prawnego”, które odbędzie się 3 grudnia 2019 roku w Warszawie

Data publikacji: 04.11.2019

W związku ze zmianą prawa Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Geodetów Polskich zaprasza na  szkolenie na temat: „Wspólnoty gruntowe w świetle nowego stanu prawnego”, które odbędzie się 3 grudnia 2019 roku w Warszawie.

Organizator szkolenia: Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Geodetów Polskich;

Termin szkolenia: 3 grudnia 2019, godzina 10.00 – 16.00;

Miejsce szkolenia: Budynek Naczelnej Organizacji Technicznej w  Sali  C (V piętro),  ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa;

Prowadzący szkolenie: Mgr inż. Jerzy KOZŁOWSKI  – Geodeta,  absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, były Naczelnik Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów w Departamencie Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ze specjalnym udziałem mgr Mariusza DROZDOWSKIEGO przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

Zakres  tematyczny szkolenia:
1. Rys historyczny:
a) okres międzywojenny;
b) przyczyny uchwalenia ustawy z dnia 29.06.1963 r.

2. Nowe zasady regulowania stanów prawnych wspólnot gruntowych:
a) określanie nieruchomości stanowiących mienie gromadzkie;
b) ustalanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową;
c) ustalanie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów.

3. Zasady i tryb działania wspólnot gruntowych:
a) reprezentowanie wspólnoty gruntowej;
b) charakter prawny oraz uprawnienia spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową.

4. Obrót nieruchomościami stanowiącymi wspólnoty gruntowe:
a) nowe reguły obrotu wspólnotami gruntowymi wynikające z przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
b) stosowanie innych przepisów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie wspólnot gruntowych.

5. Zakres uprawnień oraz obowiązków organów administracji publicznej i sądu związanych z działalnością wspólnot gruntowych:
a) rodzaje wydawanych aktów stosowania prawa;
b) charakter i treść wydawanych decyzji administracyjnych;
c) stosowanie innych przepisów procedury administracyjnej;
d) postępowania sądowo-administracyjne i sądowe, w tym wnoszenie powództw o uchylenie uchwał spółek;
e) znaczenie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

6. Przekształcenie wspólnot gruntowych we współwłasność:
a) prawa i obowiązki uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej;
b) postępowania administracyjne i sądowe związane z przekształceniem wspólnot gruntowych.

Koszt szkolenia: 300,00 zł. lub 250,00 zł. (dla członków SGP) od osoby płatne na konto:
63 1140 1010 0000 3522 2900 1011
Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Geodetów Polskich
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Szkolenie zwolnione z podatku VAT.

Zaproszenie na szkolenie wraz ze szczegółowym programem oraz  karta uczestnictwa w szkoleniu są dostępne poniżej w załącznikach.

 

Załączniki:

Zaproszenie na szkolenie (pdf) >>>

Karta uczestnictwa w szkoleniu (doc) >>>

Karta uczestnictwa w szkoleniu (pdf) >>>

 

Linki do materiałów ze szkolenia:

Projekt 1 – postanowienie starosty o wszczęciu postępowania scaleniowego (zip) >>>

Projekt 2 – postanowienie starosty o wszczęciu postępowania wymiennego (zip) >>>

Projekt 3 – postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego z urzędu (zip) >>>

Projekt 7 – decyzja starosty o zatwierdzeniu projektu scalenia przeprowadzanego na wniosek (zip) >>>

Projekt 8 – decyzja starosty o zatwierdzeniu projektu scalenia wszczętego z urzędu (zip) >>>

Projekt 9 – decyzja starosty o odmowie wszczęcia postępowania scaleniowego (zip) >>>

Projekt 11 – decyzja wojewody uchylająca w części decyzję starosty o zatwierdzeniu projektu scalenia (zip) >>>

Projekt 12 – decyzja wojewody uchylająca decyzję starosty o zatwierdzeniu projektu scalenia w całości (zip) >>>

Projekt 13 – decyzja starosty uzupełniająca dotycząca ustawy o utracie mocy prawnej niektórych kw. (zip) >>>

Starosta (zip) >>>

Prezentacja – Wspólnoty gruntowe w świetle nowego stanu prawnego – Jerzy Kozłowski (zip) >>>

Prezentacja – Wspólnoty gruntowe w świetle nowego stanu prawnego – Mariusz Drozdowski (zip) >>>

 

P.I.