Zmarł kol. Wacław Taciak (1936-2017)

Data publikacji: 31.05.2017

śp. Wacław Taciak /1936-2017/

W dniu 22.05.2017 r. w wiosenny, słoneczny dzień pożegnaliśmy na kościańskim cmentarzu parafialnym naszego Kolegę i Przyjaciela – Wacka Taciaka. Posłużyłem się tą formą, bo był naszym przyjacielem i wielu z nas używało tej formy, nawet jeśli nie mieli zbyt bliskich relacji ze zmarłym. Jestem przekonany, że to nie był przypadek, ale często podświadoma reakcja na zaangażowanie, rzeczowość i ciepło jakie emanowało od Niego.

Przedstawiając sylwetkę Kolegi Wacława Taciaka należy zaznaczyć, że był on dla nas wybitnym fachowcem, zasłużonym i do końca aktywnym działaczem Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz wzorem zaangażowania na rzecz środowiska geodezyjnego. Był również miłośnikiem zarówno Ziemi Kościańskiej, jak i Wielkopolski.

  

fot. Mateusz Kapała

Działalność zawodowa

Po ukończeniu Technikum Geodezyjnego w 1955 r. rozpoczął pracę jako technik geodeta, pracując kolejno w Poznaniu w Wydziale Zamiejscowym Państwowego Przedsiębiorstwa Fotogrametrycznego, Oddziale Geodezyjnym Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych i w Biurze Projektów Wodnych Melioracji.

Od 1961 r. rozpoczął pracę w Referacie Pomiarów Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kościanie i przez trzydzieści lat pracował w strukturach geodezji powiatowej, wykonując szerokie spektrum prac geodezyjnych.

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku ukończył studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu uzyskując kolejno tytuły inżyniera (1981 r.) i magistra inżyniera (1986 r.).

W 1991 r. w wyniku reorganizacji pracował w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Kościanie pełniąc funkcję Głównego Technologa.

W 1999 r. przeszedł na emeryturę.

 Działalność społeczna

Do Stowarzyszenia Geodetów Polskich wstąpił w 1955 r., i pełnił różne funkcje w ramach Kół SGP, które wtedy działały w prawie każdym zakładzie wykonującym prace geodezyjne.

W 2001 r. reaktywował działalność Koła SGP w Kościanie i pełnił funkcję Prezesa do 2009 r.

Z jego inicjatywy, w 2002 r. Koło w Kościanie przyjmuje na swojego patrona inż. Tadeusza Zajączkowskiego, w trzydziestą rocznicę śmierci. Inż. Tadeusz Zajączkowski ustawił powiatową służbę geodezyjną na wysokim poziomie. Był dużym autorytetem dla geodetów w Kościanie.

W 2009 r. kol. Wacław Taciak przekazuje kierowanie Kołem nowemu prezesowi kol. Zbigniewowi Józefowskiemu, a sam aktywnie włącza się w prace Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SGP.

Był inicjatorem i czynił skuteczne starania o nadanie jednej z ulic w Kościanie imienia prof. Jerzego Fellmanna. Jerzy Fellmann był mieszkańcem Kościana, a także geodetą, profesorem na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

 

Nawiązał też współpracę Koła i Oddziału z Dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Franciszka Ratajczaka w Kościanie, kształcącą techników geodetów.

Współdziałał w corocznych konferencjach organizowanych przez Oddział Wielkopolski SGP, do których należały:

– Konferencja w Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie o tematyce związanej z delimitacją i demarkacją granic Odrodzonej Rzeczypospolitej w 1919 r. – tutaj szczególnie zainteresowała go zachodnia granica RP;

– Seminarium w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, o tematyce przekształceń terenowo prawnych oraz zagadnień związanych z rozwojem terenów wiejskich. Wykorzystał tutaj swoją głęboką znajomość problematyki rolnej z szczególnym uwzględnieniem zagadnień katastru gruntowego na Ziemiach Zachodniej Polski.

Należał też do Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej i pełnił m.in. funkcje sekretarza i członka zarządu tego Towarzystwa. Na prelekcjach organizowanych przez to stowarzyszenie prezentował również zagadnienia dotyczące naszej branży. Dużym zainteresowaniem cieszyły się szczególnie zagadnienia katastralne zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.

Na zakończenie uroczystości pogrzebowych, w których uczestniczyło m.in. wielu przedstawicieli środowiska geodezyjnego, Pani Bogumiła Konstancja Załęska, prawnik i nauczyciel akademicki, zadedykowała zmarłemu i odczytała wiersz swojego autorstwa „Nasi przyjaciele” z tomiku „Między słowami”:

Nasi przyjaciele

Było ich tak wielu

Z dzieciństwa,

Z młodości,

Z lat dojrzałych.

Byli tacy

Jak my

Mieli swoje

Plany, marzenia

Nie wiedzieli,

Że odejdą wcześniej,

Że tak szybko

Ich ogarnie, wessie

Smuga cienia

Nie ma

Ich tutaj

Z nami

Ale są

Stale

W naszych myślach,

W naszych słowach,

W naszych wspomnieniach

Żyją z nami dalej.

Ten kamień

Albo krzyż

Na jakimś cmentarzu

Dalekim czy bliskim

To tylko

Ostatni przystanek

Z biegu wydarzeń

Na ziemi

Gdzie zostało

Tylko

Ich ciało.

Waldemar Sztukiewicz

Oddział Wielkopolski SGP


 

Wszystkim Przyjaciołom i Kolegom, przedstawicielom środowiska geodezyjnego, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości, wzięli liczny udział w uroczystościach pogrzebowych naszego Taty

 śp. Wacława Taciaka,

a w szczególności za obecność przedstawicieli władz Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich z Prezesem Waldemarem Sztukiewiczem oraz licznych reprezentantów środowiska geodezyjnego, Przyjaciół i Kolegów z Kościana, Poznania, Leszna, Gostynia, Wrocławia,

za wspomnienia, słowa wsparcia, modlitwę, pamięć, złożone wieńce i kwiaty

serdeczne podziękowania składają

 Zbigniew i Jerzy Taciakowie z Rodzinami

 W.K.